EU forventer mindre svineproduktion de kommende 10 år

EU-Kommissionen forventer, at produktionen af svinekød i EU falder de kommende ti år. Samme ved vil det gå med eksporten.

EU-Kommissionen er ikke optimistisk på udviklingen af den europæiske svinesektor set over de kommende ti år.

Ifølge Markedsnyt for grisekød forventer EU-Kommissionen en lavere produktion af svinekød, mindre eksport af svinekød og mindre forbrug totalt set og pr. indbygger.

Kommissionen gør opmærksom på, at der er stor usikkerhed om forventninger til de kommende år som følge af afrikansk svinepest, der præger dele af verden.

Kina indtager i dag en nøglerolle for eksporten af blandt andet europæisk svinekød. Her forventer kommissionen, at genopbygningen af den kinesiske svinebestand vil resultere i en faldende EU-eksport. 

Eksporten steg i 2011-2021 med 5,3 procent årligt, men for perioden frem til 2031 ventes nu et årligt fald på 1,9 procent.

Forbruget af svinekød i EU ventes at blive negativt påvirket af sundheds-, miljø- og samfundsmæssige hensyn. Forbruget ventes at falde 0,5 procent årligt i perioden 2021-2031, og det er på linje med det fald, der er set i det foregående årti. Mens forbruget i 2019-2021 er opgjort til 32,5 kg pr. indbygger i EU, ventes forbruget at lande på 31,0 kg pr. indbygger i 2031.

Som følge af ventede dårligere eksportmuligheder og mindre efterspørgsel i EU tror EU-Kommissionen på et fald i produktionen af svinekød i EU på årligt 0,8 procent fra 2021 til 2031. 

 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle