EU godkender at flytte penge fra hektarstøtten til puljemidler

EU-Kommissionen har godkendt ændringer i landdistriktsprogrammet for 2016. Dermed er grundlaget for udmøntningen af de politiske beslutninger på plads.

Ændringerne i landdistriktsprogrammet (LDP) har været længe undervejs, men er nu endeligt godkendt af EU-Kommissionen, skriver NaturErhvervstyrelsen.

Det danske landdistriktsprogram skal sikre et konkurrencedygtigt erhverv, hensyn til økologi, bæredygtig forvaltning af naturressourcer og udvikling af landdistrikterne.

Med godkendelsen stiger EU-støtten til Landdistriktsprogrammet med ca. 2,1 milliarder i perioden 2016-2020. Herudover er EU's basisbevillingen til Danmark på godt 3,3 milliarder kr. i samme periode. Pengene er de såkaldte fleksmidler, der kommer fra den direkte landbrugsstøtte.

Baggrunden for ændringen er en stigning i landdistriktsprogrammet på 2,1 milliarder kr. Dette er dog hverken et nyt tiltag eller en del af den kommende Fødevare- og Landsbrugspakke. Ændringen blev allerede godkendt af den daværende SR-regering i 2014 og er en del af de såkaldte fleksmidler.

Fleksmidler betyder, at alle EU-lande er berettiget til at overføre op til 15 procent af den direkte landbrugsstøtte til LDP for at udvikle landbruget i en mere bæredygtig retning. Pengene skal bruges til at understøtte indsatser, der fremmer erhvervets vækst, konkurrenceevne og udvikling inden for natur, miljø, økologi samt udvikling af landdistrikterne.

I gennemsnit vil der årligt blive overført 428 millioner kroner til LDP fra den direkte støtte frem til 2020, svarende til 5 procent i 2015, 6 procent i 2016 og 7 procent i 2017. I 2017 vil landdistriktsprogrammet igen blive ændret i forbindelse med implementeringen af Fødevare- og Landbrugspakken.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle