EU har sagt ja til at sætte mere gang i biogas

En ny strategi for metan, og dermed landbrugets klimaaftryk, har været til afstemning i EU Parlamentet . Biogas skal have langt mere fokus.

I dag stemte Europa-Parlamentet om EU’s nye Metanstrategi. Resultatet af afstemningen blev, at 563 stemte for, 122 imod, og 11 stemte blankt.

Strategien er den første af sin slags og en del af Green Deal, der skal bidrage til at løfte den europæiske klimadagsorden og nå klimamålene.

Asger Christensen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, har været chef-forhandler på landbrugsudvalgets vegne.

"Jeg har kæmpet for, at vi først og fremmest skal etablere et fælles og sammenligneligt datagrundlag for metanudledning i hele EU. Vi er nødt til at kende den reelle udledning for at kunne lave en plan for reduktionen", fastslår han.

Fremhæver biogas

Strategien indeholder forslag, som skal understøtte ny teknologi og en øget produktion af biogas, der kan bruges til grøn energi. Asger Christensen er meget tilfreds med, at rapporten fremhæver biogas som et vigtigt værktøj til at reducere metanudledningen:

"Der er masser af værktøjer i værktøjskassen. Et af dem er teknologien, der kan omdanne landbrugets restaffald til biogas, som kan bruges til grøn energi. Det er meget positivt, at der er så stort fokus på den her dagsorden i Metanstrategien", fortæller Asger Christensen:

"Grundlæggende skal vi ændre biogas-infrastrukturen, så den bliver bedre og mere effektiv. Vi skal have flyttet husdyrsgødningen hurtigere til lokale biogasanlæg, så vi får mest ud af restproduktet. Fx grøn energi".

Biogas er ikke den eneste løsning, som Asger Christensen har arbejdet for i forhandlingerne om EU’s nye Metanstrategi. Nye foderadditiver kan ifølge Venstre-politikeren bidrage markant til at sænke køernes udledning.

"Det er afgørende for mig, at vi reducerer metanudledningen frem for at reducere landbrugsproduktionen. For eksempel har jeg foreslået, at vi undersøger potentialet i nye fodersammensætninger, som kan reducere dyrenes udledning. Det håber jeg, mine kolleger vil bakke op om", afslutter Asger Christensen.

Metanstrategien refererer desuden til ambitioner fremsat i EU’s Fra Jord til Bord-strategi, som parlamentet vedtog onsdag med et bredt flertal.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle