EU-Kommissær lægger op til 10 år med glyphosat

Glyphosat- godkendelse får forlængelse på 10 år.

Står det til Vytenis Andriukaitis, EU-Kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, så får glyphosat sin godkendelse forlænget med 10 år.

Det fremgår af et brev til Martin Merrild i dennes egenskab af præsident for COPA, den fælleseuropæiske landbrugsorganisation. Martin Merrild har, sammen med sin præsidentkollega fra andelssammenslutningen COCEGA, Thomas Magnusson udtrykt sin bekymring om situation omkring det vigtige stof.

Stoffer kan maksimalt få forlænget godkendelsen med 15 år, og set i lyset af den megen forskning på området og den store debat om stoffet, så vurderer Vytenis Andriukaitis, at en 10 års forlængelse er passende.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at kommissæren lægger op til en 10 års forlængelse. Det vil kunne give ro.

"Ideelt set ønsker vi selvfølgelig en 15 års forlængelse, og det mener vi bestemt også, at der er fagligt belæg for. Set i lyset af den voldsomme polemik omkring glyphosat, så er 10 års forlængelse dog et spiseligt resultat. Vi håber, at det bliver sådan, og at forskningen, så til den tid endegyldigt har frikendt glyphosat," siger Søren Thordal Jørgensen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarers afdeling for Klima, Energi og Planter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle