EU: Private vandboringer skal betale afgift for 2009 til 2011

Kommissionen har afgjort, at de danske regler om fritagelse for betaling af drikkevandsafgift har udgjort en ulovlig statsstøtte, som skal tilbagebetales.

Efter længere tids tovtrækkeri har Kommissionen afgjort, at de danske regler om fritagelse for betaling af drikkevandsafgift til brug for grundvandskortlægningen i perioden 2009 til 2011 har udgjort en ulovlig statsstøtte, som skal tilbagebetales.

Det skriver Landbrug & Fødevarer.

Tilbagebetalingen er udelukkende relevant for private boringer, og sagen er således ikke relevant for virksomheder, der modtager vand fra den offentlige forsyning.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at der ikke er tale om, at den enkelte virksomhed har gjort noget forkert, men at det er den danske lovgivning på området, som Kommissionen har underkendt.

Kommissionen krævede i første omgang, at hele drikkevandsafgiften skulle tilbagebetales, men det er lykkedes at få minimeret tilbagebetalingen fra 30 øre/m3 til 10 øre/m3.

Samtidig har man fra dansk side fået overbevist Kommissionen om, at fødevarevirksomheder kan gøre brug af nye bagatelgrænser for, hvornår statsstøtte skal tilbagebetales. De nye bagatelgrænser er væsentlig større end de tidligere gældende bagatelgrænser fra perioden 2009 til 2011.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at man med anvendelse af de nye bagatelgrænser ikke forventer, at der er fødevarevirksomheder, som skal tilbagebetale drikkevandsafgift til staten.

Hvis man har modtaget anden statsstøtte (de minimis støtte), kan bagatelgrænsen dog være overskredet, og det kan derfor ikke helt udelukkes, at der er enkelte virksomheder, som skal tilbagebetale drikkevandsafgift til staten. Det er dog ikke forventningen, skriver Landbrug & Fødevarer.

Hvorvidt man som virksomhed skal tilbagebetale støtte vil blive afklaret senere på året, hvor virksomheder med egen boring vil modtage et brev fra Miljø- og Fødevareministeriet. I brevet vil man blive bedt om at underskrive en tro- og love-erklæring om, at man ikke har modtaget yderligere statsstøtte (de minimis støtte) over bagatelgrænsen, og at man derfor ikke skal tilbagebetale afgift til staten.

Landbrug & Fødevarer er i tæt dialog med Miljø- og Fødevareministeriet i sagen, og vil - inden der udsendes breve senere på året - sørge for at orientere mere detaljeret om problemstillingen i nyhedsbrevet, herunder med henvisning til konkret juridisk bistand, hvis det skulle blive nødvendigt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle