EU-rapport: Færre fødevarer med pesticidrester

Ny EU-rapport viser, at 97% af fødevareprøver holder sig inden for lovens grænser, når det gælder pesticidrester. Antallet af prøver der overskrider det lovlige niveau er faldende.

Mere end 97% af fødevareprøver, evalueret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), holder sig inden for lovens grænser, når det gælder pesticidrester, viser ny rapport.

Knap 55% af prøverne er fri for påviselige spor af kemikalier.

Resultaterne er en del af EFSAs 2013 årsberetning om pesticidrester i fødevarer, som indeholder resultater fra næsten 81.000 fødevarerprøver fra 27 EU-medlemsstater samt Island og Norge.

De 29 lande har gennemført to overvågningsprogrammer for til rapporten:

Et nationalt program fra hvert enkelt land, og et EU-koordineret program, hvor alle fødevaremyndigheder har overvåget samme "kurv" af fødevarer. Tilsammen er det blevet til 80.967 prøver af en lang række forarbejdede og uforarbejdede fødevarer, der alle er testet for tilstedeværelsen af 685 pesticider.

De vigtigste resultater er:

  • 97,4% af de analyserede prøver faldt indenfor de juridiske grænser
  • 54,6% var fri for påviselige restkoncentrationer af pesticider
  • 1,5% oversteg klart de juridiske grænser, hvilket har medført juridiske eller administrative sanktioner mod de ansvarlige.

De fleste prøver (68,2%) blev taget fra fødevarer med oprindelse i Europa,  og 27,7% af prøverne kommer fra fødevarer, der importeres fra tredjelande. Andelen af prøver fra tredjelande, der overskred de juridiske grænser, var højere end for EU-lande. Her var tallet 5,7%, men det er et fald fra 2012 på næsten to procentpoint.

I det EU-koordinerede program, var der 11.582 prøver, fra de indvolverde lande. Der blev testet 12 fødevarer:

Æbler, hvidkål, porrer, salat, ferskner, rug, havre, jordbær, tomater, komælk, svinekød og vin.

Resultaterne viste, at 99,1% af prøverne holdte sig indenfor de tilladte grænser. Næsten 53% indeholdte ikke målelige rester.

Sammelignet med resultaterne fra 2010 af de samme fødevarer, viser det, at der er et fald i fødevarer der overskrider de juridiske grænser af pesticidindhold.

ESFA brugte data fra det EU-koordinerede program til at vurdere, om en eksponering af pesticidrester via kosten har en sunhedsrisiko på lang sigt (kronisk), eller kort sigt (akut). EFSA konkluderede, at tilstedeværelsen af pesticidrester i fødevarer, sandsynligvis ikke har en langsikket effekt på forbrugerens sundhed. Risikoen på kort sigt vurderes at være på et lavt niveau.

Emneord

fødevarer , pesticider , fødevaresikkerhed

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle