EU udskyder minkbeslutning

Et EU-udvalg, bestående af videnskabelige eksperter, har besluttet at bede om ekstra information, inden udvalget kan besluttet, om amerikansk mink skal sættes på listen over invasive arter i EU. Det skriver Altinget.dk.

Portugal har bedt om at få sat mink på forbudslisten, hvilket Danmark har erklæret sig som modstander af.

Danmark har klaget over, at rapporten - som nu er skudt til hjørne - ikke tager højde for medlemslandenes tiltag for at forhindre udslip fra farme. Derudover tager rapporten ikke højde for de omkostninger, et generel forbud vil medføre.

Såfremt mink kommer på forbudslisten, skal hver en enkelt farm søge om dispensation, hvilket vil være en omkostningsfyldt proces, har Danmark påpeget.

Den nordamerikanske mink er uden tvivl en invasiv art i Europa, og den skaber store problemer i mange EU-lande for blandt andet fuglelivet.

EU's regler for bekæmpelse af invasive arter giver mulighed for at lade arter, der er af særlig økonomisk betydning, gå fri af forbud, selv om de er problematiske.

Hos Fur Europe i Bruxelles, der er paraplyorganisation for de europæiske pelsavlere og pelsindustrien, har direktør Mette Lykke Nielsen netop frygtet, at de videnskabelige eksperter ikke ville lægge nok vægt på den socioøkonomiske betydning, erhvervet har i Europa.

"Vi mener, at den videnskabelige komité bør se negativt på en listing af mink, når man tager den socioøkonomiske betydning i betragtning, sådan som forordningen også foreskriver," har hun tidligere udtalt.

EU står for 60 procent af verdens produktion af mink. Det svarer til omkring 40 millioner skind om året, som i 2016 indbragte omkring 10 milliarder kr. Og her er Danmark den suverænt største spiller.

Minkavl alene anslås at skabe 2.500 og 4.300 fuldtidsarbejdspladser bare i Danmark - også skaber en masse afledte job, der rækker fra produktion af maskiner og stalde over forarbejdning af skind til modebranchen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle