EU vil alligevel ikke forbyde jagt og fiskeri i beskyttede naturområder

Jægere og fiskere kan ånde lettet op, efter at EU-Kommissionen har taget et varslet, generelt forbud mod jagt, fiskeri og skovdrift i strengt beskyttede naturområder af bordet.

EU-Kommissionen har ændret et  udkast til vejledning om strengt beskyttet natur: Et  varslet, generelt forbud mod jagt, fiskeri og skovdrift i strengt beskyttede naturområder i EU er taget af bordet.

Det sker efter massiv kritik fra organisationer og politikere, herunder Landbrug & Fødevarer.

Det oplyser Karen Post Bache, naturchef i Landbrug & Fødevarer.

L&F ser på ændringen  med tilfredshed. Her har man i samarbejde med bl.a. COPA-COGECA længe  arbejdet for at få planerne ændret ud fra et synspunkt om, at jagt og fiskeri kan ske bæredygtigt uden at være i modstrid med naturbeskyttelsen. 

Private driver indsats

L&F har i sin argumentation bl.a.  peget på, at indsatsen for natur og biodiversitet ofte er drevet af private lodsejere og jægere, som gerne vil forbedre vilkårene for både det jagtbare vildt og den øvrigr flora og fauna i områderne.

"Dette incitament kan forringes betragteligt, hvis der pålægges restriktioner i form af forbud mod diverse aktiviteter", påpeger Landbrug & Fødevarer.

Uforstyrrede af pres

I den endelige version af vejledningen fremgår det nu, at de beskyttede områder skal være uforstyrrede af menneskeligt pres, og at der kun må være begrænsede og velkontrollerede aktiviteter.

Om jagt og fiskeri hedder det, at der kan være tale om strengt kontrolleret, rekreativ aktivitet, som er foreneligt med de naturmål, der er i området, og at de enkelte aktiviteter blive vurderet fra sag til sag.

Strategi for biodiversitet

I EU’s biodiversitetsstrategi fra maj 2020 er der sat et mål om, at 30 pct. af EU’s landareal skal udpeges som ”beskyttet natur” – heraf skal 10 pct. underlægges en ”streng beskyttelse”.

Kravet om hhv. 30 og 10 pct. beskyttede og strengt beskyttede områder skal opfyldes på EU-niveau.

De enkelte medlemslande skal bidrage til opfyldelse af beskyttelsesmålet i et omfang, der er "proportionalt med landenes naturværdier samt potentialet for naturgenopretning". 

Dermed er det endnu ikke lagt fast, hvor stort et areal, der skal beskyttes i Danmark.
 

Faktaboks

  • L&F mener:
  •  at eventuelle restriktioner i de beskyttede områder bør fastlægges ud fra individuelle forvaltningsmål for de enkelte områder fremfor generelle retningslinjer og restriktioner.
  • at der i forbindelse med evt. begrænsninger i muligheden for jagt skal tages højde for mulig påvirkning af tilstødende arealer. 
  • et evt. forbud mod jagt kan f.eks. have konsekvenser i forhold til muligheder for at regulere skadevoldende vildt som gæs og hjortevildt - hvilket der bør tages højde for i den videre forvaltning. 
  •  at indsatsen for natur og biodiversitet ofte er drevet af private lodsejere og jægere, som gerne vil forbedre vilkårene for både det jagtbare vildt og den øvrige flora og fauna i områderne.
  • "Dette incitament kan forringes betragteligt, hvis der pålægges restriktioner i form af forbud mod diverse aktiviteter".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle