EU vil cementere medlemslandes magt over GMO-afgrøder

Nyt GMO-forslag lanceret af EU-Kommissionen skal cementere medlemslandes mulighed for at forbyde GMO-afgrøder på eget territorie - og give et kvalificeret flertal mulighed for at forbyde nye tilladelser på EU-plan.

GMO er allerede udbredt i EU. Således har EU pr. dags dato givet tilladelse til 58 genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer - og mere end 60 pct. af EU's behov for proteinfoder dækkes med importeret soja.

Nu foreslår EU-Kommissionen at cementere medlemslandenes ret til selv at bestemme over brug af GMO på deres eget territorie.

Medlemslandenes mulighed for at fastholde en restriktiv GMO-politik blev allerede aftalt af EU-Parlamentet og medlemslandene i Rådet tidligere på året.  Men det nye forslag vil cementere denne ret i lovgivningen, siger EU-Kommissionen.

"Kommissionen har lyttet til de ønsker og betænkeligheder, som mange europæiske borgere har givet udtryk for, og som er afspejlet i de holdninger, deres demokratisk valgte regeringer har indtaget," siger sundheds- og fødevaresikkerhedskommissæren,  Vytenis Andriukaitis, i en pressemeddelelse.

Samtidig har EU-Kommissionen vedtaget nye regler for, hvordan EU's medlemslande kan blokere for godkendelsen af GMO-afgrøder på EU-plan.

"Dagens forslag vil, når det er vedtaget — helt i tråd med nærhedsprincippet — give EU-landene større indflydelse på anvendelsen af EU-tilladte GMO'er i fødevarer og foder på deres respektive områder."

Korrigeret fredag d. 24. april: Tidligere stod der, at et nationalt forbud skulle være funderet i miljø- og sundhedstrusler, men det er ikke tilfældet.  Man kan IKKE  begrunde nationale forbud med miljø og sundhed. Disse præmisser for afvisning af GMO gælder ved EU-tilladelser.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle