Eurotier viser nye tendenser: Proteinkilder og smartere teknik

Presset på likviditet er Europas husdyrbrug især interesseret i billigere foder og i at spare lønkroner.

Blandt de godt 1.300 udstillere på årets digitale Eurotier er der rigtig mange producenter af foder og foderadditiver. 

Det hænger sammen med det aktuelt stigende proteinpriser. Det giver et stærkt behov for at øge proteinudnyttelsen gennem bearbejdning af råproteinet samt et lige så stærkt ønske om at finde alternativer til især sojaen. 

Det sidste skyldes også klimamæssige grunde, hvor især sydamerikansk soja opfattes som problematisk.

Find problemgrisen

Den tyske arrangør af EuroTier, landbrugsorganisationen Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), beskriver ud fra sine løbende målinger af investeringsmuligheder og investeringsbehov i den europæiske husdyrbrug generelt både svinebrug og kvægbrug som presset på især likviditeten.

Derfor peger DLG på, at der først og fremmest er interesse for at automatisere arbejdskrævende og løntunge dele af produktionen samt anskaffe beslutningsstøtteværktøjer til brug for optimering af de stadigt større husdyrbedrifter.

Især meget specifikke værktøjer, som udpeger præcis den ko eller gris, som har behov for ekstra opmærksomhed, er efterspurgte.

Desuden ses sundheds- og komfortfremmende tiltag i staldene som oplagte investeringsområder, fordi der er stigende landmandsforståelse for, at disse tiltag bidrager positivt til bundlinjen.

Emneord

Eurotier 2021

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle