EUs fødevareministre skal mødes online: Fødevareforsyningen i Europa er en topprioritet

Fødevareministeren deltager i dag i et uformelt videomøde med sine europæiske kolleger for at drøfte den aktuelle situation med coronavirus i forhold til fødevaresektoren. Det altoverskyggende budskab er, at fødevareforsyningen skal sikres, og derfor skal det indre marked fungere så gnidningsfrit som muligt uanset de nødvendige nationale tiltag mod coronavirus.

Fødevareminister Mogens Jensen deltager i dag i et uformelt videomøde for EU’s fødevareministre, som det kroatiske formandskab har indkaldt til med kort varsel. Formålet med mødet er at drøfte fødevaresektorens rolle i forhold til coronavirus.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

"Landmænd, fiskere og medarbejderne i den danske fødevaresektor leverer en fantastisk indsats i denne krisesituation. Men vi er afhængige af, at vi kan få de råvarer og den arbejdskraft, som vi har brug for. Derfor skal det indre marked fungere, selvom Danmark og mange andre EU-lande har indført grænserestriktioner for at bekæmpe coronavirus", siger Mogens Jensen.  

Der har allerede været en række uformelle EU-drøftelser blandt andre erhvervs- og transportministre, ligesom stats- og regeringscheferne også har drøftet coronavirus. I den forbindelse har der også været fokus på betydningen af det indre marked. Det er således også forventningen, at der vil være en fælles europæisk forståelse af, at det er vigtigt, at fødevarer kan komme rundt til alle, og at alle medlemslandene ikke laver restriktioner, der skaber problemer for fødevareforsyningen. Mange lande har derfor indført "fast lanes" for godstransport ved grænseovergange, hvilket Kommissionen også senest mandag den 23. marts 2020 opfordrede til.

"Der var i sidste uge nogle uheldige eksempler på lange køer ved visse grænser. Det er dog mit indtryk, at situationen igen er ved at være så tæt på normal, som det er muligt i denne særlige situation. Det er dog noget, som jeg følger meget nøje og som jeg også vil opfordre alle mine EU-kolleger til at gøre", siger Mogens Jensen.  

Videomødet vil både omhandle landbrug, fødevarer og fiskeri, hvor visse sektorer er hårdere ramt end andre. Det gælder blandt andet gartnerier og den del af fiskeriet, der er afhængige af afsætning til restauranter. Mødet vil således også være en anledning til at drøfte, hvad der kan gøres for at hjælpe særligt ramte sektorer. 

På videomødet deltager Kommissionen ved landbrugskommisæren og fiskerikommissæren, mens de 27 medlemslande er repræsenteret ved deres fødevareministre.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle