Få, men ulovlige sprøjtemidler fundet i grundvandet

Det giver lettelse, at der er fundet få spor af sprøjtemidler i grundvandet - til gengæld er der fundet spor efter midler, der aldrig har været lovlige i Danmark.

I en ny massescreening foretaget af Miljøstyrelsen er der i 80 procent af vandboringer ikke fundet rester af pesticider og andre stoffer. 

Til gengæld er der enkelte steder fundet spor fra ulovlige sprøjtemidler.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Minister: uacceptabelt

Ministeriet forklarer, at der er undersøgt 263 boringer for 415 forskellige stoffer, og her er der fundet 11 stoffer over kravværdien på 0,1 mikrogram per liter.

Ud af de 11 stammer tre stoffer fra sprøjtemidler, der aldrig været godkendt i Danmark, og miljøminister Lea Wermelin (S) vil nu tage en snak med landbruget:

"Det er helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af vores grundvand. Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på også til kommende generationer", siger hun.

lettelse og bekymring

Hos Dansk Vand- og Spildevandsforening glæder direktør Carl-Emil Larsen sig først og fremmest over, at der er fundet få spor af sprøjtemidler i grundvandet.

"Jeg kan konstatere, at der er begrænset nye fund i grundvandet af pesticidrester. Det giver en umiddelbar lettelse. Men, når det er sagt, så har nu behov for en nærmere analyse af fundene og opfølgende analyser i drikkevandsboringer, før vi med sikkerhed kan udtale os om konsekvenserne", siger han og tilføjer om de ulovlig fund:

"Jeg håber, myndighederne får styr på den her sag med de ulovlige pesticider, for vi kan ikke leve med, der er nogle, som er så fuldstændig ligeglade med hensynet til danskernes drikkevand, at de forurener det".

 

 

Faktaboks

Fakta om screeningen

  • Tre af de fundne stoffer, metazachlor ESA, metazachlor OA og t-sulfinylacetic acid, stammer fra to sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.
  • I seks boringer er der fundet samlet 10 pesticider og nedbrydningsprodukter i for høje koncentrationer. Der er ikke tale om drikkevandsboringer men boringer i grundvandsovervågningen. Med den nuværende viden er der ikke er en sundhedsmæssig risiko forbundet med ni af de konkrete fund over kravværdien.
  • Det tiende stof man har fundet over kravværdien er amitrol. Det er et svampemiddel, der tidligere har været godkendt til brug i Danmark, men ikke længere er det. Det vil kræve yderligere vurdering, hvis stoffet skulle blive fundet i drikkevandet, da det er hormonforstyrrende.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle