Få spor af pesticidrester i dansk frugt og grønt

Den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer viser, at danskproduceret frugt og grønt kun har få rester af pesticider.

Den årlige pesticidrapport for 2017 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet viser, at 97 pct. af i alt 2.009 analyserede fødevareprøver indeholder ingen eller kun spor af pesticidrester under grænseværdien.

Det skriver Dansk Gartneri i en pressemeddelelse.

Der indgår i alt 326 forskellige pesticider i den risikobaserede analyse. At den er risikobaseret betyder, at Fødevarestyrelsen kun analyserer afgrøder og fødevarer, hvor der historisk set kan forekomme pesticidrester.

Derfor svinger antallet af prøver og typer af afgrøder fra år til år. Det er derfor ikke muligt at følge udviklingen over flere år i bestemte afgrøder.

Danskproducerede afgrøder indeholder langt færre pesticidrester end tilsvarende udenlandske. Forbrugerne kan således minimere deres pesticidindtag ved at vælge danskproducerede afgrøder i frugt- og grøntafdelingen eller de økologiske varianter.

DTU Fødevareinstituttet vurderer ud fra den nuværende viden, at der kun er en lav sandsynlighed for, at forbrugerne bliver eksponeret for pesticidrester, der udgør en sundhedsmæssig risiko.

Pesticidrester er påvist i 48 pct. af prøverne af danskproduceret frugt, mens tallet er 76 pct. for frugt produceret i resten af EU og 73 pct. for frugt produceret uden for EU. Der er i øvrigt ikke fundet overskridelser af grænseværdier i danskproduceret frugt i modsætning til udenlandsk frugt.

I danskproduceret grønt er der fundet sprøjterester i 27 pct. af prøverne, mens tallet er 52 pct. for grønt produceret i resten af EU og 48 pct. for grønt produceret uden for EU.

Oftere er også mere end ét pesticid fundet i samme prøve af udenlandske frugter og grøntsager sammenlignet med de undersøgte danske. I danske prøver er der kun fundet mere en ét pesticid i 11 pct. af prøverne mod 11 pct. i udenlandske prøver fra den risikobaserede analyse.

I økologiske fødevarer er der fundet pesticider i tre ud af de 179 undersøgte prøver, herunder er der blandt andet fundet spinosad fra det godkendte pesticid Conserve, som er godkendt til økologi. Fødevarestyrelsen har imidlertid vurderet, at økologireglerne er overholdt i alle tilfælde.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle