Få tilskud til frisk luft i fjerkræstalden 

Som fjerkræavler er der mange gevinster at hente i miljøinvesteringer, og lige nu er der åbent for ansøgninger om tilskud til investeringer i miljøteknologi. Men man skal skynde sig, for ansøgningsfristen nærmer sig.

Fjerkræavlere kan have stor gavn af at klimaoptimere sin stald med et nyt ventilationsanlæg.

Energivenlige ventilationsløsninger kan aflæses direkte på elregningen, og det fremmer dyrenes trivsel i stalden såvel som produktionen i det hele taget, skriver KJ Klimateknik i en pressemeddelelse.

Det fortæller Jørgen Kongsted, som er fjerkræavler i Haderslev. Tidligere på året installerede han ventilation fra KJ Klimateknik i tre nye hønsestalde, som han lejer sig ind i, og den investering kan allerede aflæses direkte på elregningen: 

"Udover at få et ventilationsanlæg, der giver en mere klimavenlig stald til fordel for dyrene, så kan vi allerede nu efter en halv sæson med det nye anlæg se, at vi kommer til at spare en del på omkostninger til strøm. Det betyder, at vi på den lange bane kan hente vores investering hjem igen", lyder det fra Jørgen Kongstad, som fortæller, at hans udlejer er blevet glædeligt overrasket over den mærkbart lavere elregning. 

Mere klimavenlighed i stalden

I disse dage kan man opnå et tilskud på hele 40 procent, hvis man når at ansøge inden ansøgningsfristen den 2. oktober. Det er Landbrugsstyrelsen, der i år har afsat en pulje på 112 millioner kroner, som har til formål at reducere miljøpåvirkninger fra primære jordbrug.

Som fjerkræproducenter kan man søge om tilskud til investeringer i enten reduktion af ammoniakudledning eller reduktion af energiforbrug. Puljen tilskynder dermed til mere klimavenlighed i stalden, og det kan for eksempel opnås ved at renovere og etablere et ventilationsanlæg.

"Godt indeklima er selvfølgelig en forudsætning for, at dyrene trives i stalden og så har det indflydelse på en række produktionsparametre som fx foderudnyttelse, sygdomme og tilvækst. Dertil kan man spare helt op til 70% på elregningen med et innovativt ventilationsanlæg", lyder det fra Allan Pedersen, som er direktør i KJ Klimateknik, der leverer staldventilation i fjerkræbranchen. 

Innovativ miljøteknologi

I disse måneder oplever man hos KJ Klimateknik øget interesse fra fjerkræavlere, der indhenter tilbud, som skal bruges i deres ansøgninger om at få del i puljen.

En af dem er fjerkræavleren Jørgen Kongsted, som også er ved at have sin ansøgning klar: 

"Jeg har indhentet et par tilbud til endnu en investering i ventilationsanlæg, for jeg har kun gode erfaringer med investeringen indtil nu. Anlægget kan faktisk mere end man umiddelbart tror, siger han med henvisning til, at han med anlægget har fået en komplet managementløsning". 

Den indeholder blandt andet funktioner, der hjælper til udvejning og tildeling af foder, styring af lys og vand samt overvågning via den tilhørende app. 

"Jeg bor en god times kørsel fra stalden, og det skaber tryghed, at jeg hele tiden kan følge med digitalt på app’en. Så kan jeg holde øje med, at anlægget kører som det skal, mens jeg glæder mig over, at det både sparer energi og skaber frisk luft hos dyrene", slutter Jørgen Kongsted, som dermed håber på at få del i puljen og opnå et ikke helt ubetydelig tilskud til sin næste investering i innovativ miljøteknologi.

Faktaboks

  • Fra 3. august til 2. oktober 2018 kan der søges om tilskud til en række miljøteknologier inden for sektorerne æg, og fjerkræ, gartneri og planteavl
  • Formålet med tilskuddet er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion
  • Der er afsat i alt 112 mio. kr. til ordningen i 2018
  • Inden for Æg & Fjerkræ (konventionel og økologisk) kan der søges om tilskud inden for reduktion af ammoniakudledning og reduktion af energiforbrug
  • Ansøgningen skal vedlægges to sammenlignelige og uafhængige tilbud på investeringen
  • Læs mere om tilskudsordningen og detaljerne i ansøgningsprocessen på lbst.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle