Færre danske høner brækker brystbenet

I andre europæiske lande er problemet med brækkede brystben større end i Danmark, viser ny forskning.

I Europa brækker cirka hver anden æglæggende høne på et eller andet tidspunkt brystbenet.

I Danmark er problemet langt mindre, skriver Foodculture.dk.

Et engelsk studie i 2004 blandt fritgående høner og skrabehøner viste, at mellem 50 og 78 procent af hønerne havde tydelige spor efter brud på brystbenet eller ønskebenet. Siden har en række lignende studier i England, Holland, Tyskland og andre lande vist et tilsvarende højt omfang af brud på brystbenet alene. Problemet går på tværs af produktionssystemer.

Anja Brinch Riber, der forsker i dyrevelfærd ved Aarhus Universitet, har nu gennemført de første studier af problemets omfang i Danmark.

I de danske produktionshaller, hvor der er mere end én etage, brækker 12 pct. af hønerne brystbenet på et eller andet tidspunkt. Tallet ligger på fem pct. i de haller, hvor der kun er en enkelt etage, viser undersøgelsen.

Mere calcium i Danmark

"Vores teori er, at vi i Danmark er meget bedre til at tilbyde hønerne ekstra calcium. I Danmark er det mere reglen end undtagelsen, at hønerne har adgang til kalksten eller muslingeskaller, hvor det forholder sig omvendt i udlandet. Og hvor calcium i foderet kommer ret hurtigt igennem fordøjelsessystemet, så kommer skallerne langsommere igennem: Muslingeskaller og kalksten er tilgængelige i systemet hele natten, hvor hønerne også danner æggeskallen. Så de behøver ikke at trække på kalk fra knoglerne i så høj grad," siger Anja Brinch Riber til Foodculture.dk.

Også afstandene mellem inventar eller inventarets design kan spille ind, vurderer hun. Den anden ting er, at hønernes knogler svækkes med alderen på grund af den høje ægproduktion.

Flere skader, når de flyver

Pernille Fraas Johnsen, chefkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, påpeger, at hvis de er i et miljø, hvor de risikerer at flyve ind i noget, så er der også større risiko for, at de brækker noget.

"En anden faktor er det store træk på calcium til ægdannelsen. Der er ingen tvivl om, at de brækker knoglerne hurtigere og nemmere, hvis de har et svagere skelet," siger Pernille Fraas Johnsen til Foodculture.dk.

Planteskole-ejer taber retssag efter ekspropriation af jord til Roskilde Festival 22. november · 10:46

At etagesystemer tilsyneladende også er en af synderne, er dårligt nyt for Europas ægproducenter. Trenden er nemlig, at producenterne bevæger sig væk fra produktionshaller med én etage og i retning af systemer med flere etager.

Danske Æg vil undgå skader

Den danske fjerkræbranche blev først bekendt med de brækkede brystben under en workshop i 2014, fortæller sektorchef i Danske Æg, Jørgen Nyberg Larsen, og chefkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Pernille Fraas Johnsen.

Workshoppen blev afholdt som en del af Servicetjek af fjerkræsektoren, som daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S) iværksatte.

Danske Æg har i samarbejde med Københavns Universitet igangsat endnu en stor undersøgelse af problemets størrelse i en lang række besætninger fordelt på de fire produktionsmetoder: Bur, skrab, friland og øko. Undersøgelsen, der er finansieret af Fjerkræafgiftsfonden, vil blive afsluttet i 2016.

"Jeg mener ikke, der er dokumentation nok for at konkludere noget som helst endnu. Men vi tager det her alvorligt. Vi er allerede gået i gang med at undersøge det og prøver at finde en forklaring. Og hvis der er et problem, skal der findes en løsning. Vi vil ikke have, at dyrene i vores varetægt får sådanne skader," siger Jørgen Nyberg Larsen.

Færre frakturer ved burhøns

Anja Brinch Riber er gået i gang med en ny undersøgelse – denne gang af forekomsten af brystben-frakturer blandt danske burhøner. Resultatet vil ligge klar i august 2017.

De udenlandske studier tegner et billede af, at burhøner generelt får færre brystbensfrakturer. Det skyldes formentlig, at de har mindre risiko for at støde ind i inventar, forklarer Anja Brinch Riber.

Problemets omfang er nogenlunde det samme i økologisk og konventionel produktion, selvom belægningsgraden er væsentligt mindre.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu