Færre grise end sidste år

Den samlede svinebestand i Danmark er faldet siden sidste år, men selvom der er færre søer i staldene, er det kommet lidt flere pattegrise til. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Der har været et fald i antallet af alle typer af svin i Danmark.

Den samlede svinebestand i Danmark var 1. juli på 12,6 millioner svin, hvilket er et fald på 2,5 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor der var 12,9 mio. svin.

Bestanden af svin var dog én procent højere den 1. juli 2019 end tre måneder tidligere, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det viser den seneste opgørelsen fra Danmarks Statistik.

Færre søer men flere pattegrise

I faktiske tal var der lige over en million søer i Danmark 1. juli - nærmere præcis 1.013.000 søer, hvilket er 2,9 procent færre end samme tidspunkt sidste år.

Heraf var 189.000 gylte, 579.000 andre drægtige søer og 210.000 diegivende søer. De diegivende søer havde i snit 12,5 pattegrise, det vil sige 2.617.000 pattegrise i alt. Det er på niveau med antallet af pattegrise for et år siden, og lidt flere end ved optællingerne i januar og april.

Bestanden af sopolte var 214.000.

Der var 5.895.000 fravænnede svin under 50 kg og 2.795.000 slagtesvin, hvilket er et fald på henholdsvis 1,4 procent og 6,3 procent i forhold til sidste år.

Sammensætningen af svinebestanden skal ses i forhold til den store eksport af smågrise til især Tyskland og Polen, som i 2018 udgjorde 44 pct. af den totale produktion af svin.

De seneste tal for 2019 viser, at slagtningerne af slagtesvin i første del af 2019 faldt i Danmark, mens eksporten af smågrise steg.

 

Antal svinebedrifter næsten halveret 

De seneste tal fra landbrugs- og gartneritællingen 2018 viser, at der var 3.125 bedrifter med svin i 2018, det er knap en halvering på ti år fra 5.819 bedrifter i 2008.

I 2018 var en tredjedel af svine-bedrifterne og svinene i Region Midtjylland.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle