Færre konkurser i landbruget i februar

Priser, der ligger lidt højere end gennemsnittet, har haft betydning i februar, der bød på lidt færre konkurser.

Tallene for konkurser inden for landbrug, skovbrug og fiskeri viste 11 konkurser i februar. Det er et fald fra 21 i februar 2020.

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Målt som løbende 12 mdr. faldt antallet af konkurser fra 170 til 160, vurderer Klaus Kaiser, Erhvervsøkonomisk chef hos Seges. 
 
"Der er stor usikkerhed ved tallene i øjeblikket på grund af corona, og man skal altid være varsom med at tolke på enkeltmåneder. Men konkurserne er jævnt fordelt på driftsgrene og servicevirksomheder i landbruget, og det er ret karakteristisk for situationen for landbruget i øjeblikket", siger han i en kommentar til landbrugsavisen.dk.

Gode priser

Det er blandt andet priserne, der har holdt hånden under producenterne, vurderer Klaus Kaiser.

"Hvis vi ser bort fra mink, så ligger vi lidt over de prisniveauer, der kendetegner et ”normalår” i de fleste driftsgrene. Priserne på afgrøder og foder er forholdsvis høje, men det modsvares af lidt højere priser på mælk og slagtesvin, så bytteforholdet ser nogenlunde fornuftigt ud", siger han og fortsætter:

"Priserne på smågrise er lidt lavere, men de bevæger sig hastigt mod mere neutrale niveauer. Vi har heller ikke set en stor konkursbølge blandt smågriseproducenterne på trods af de meget lave priser i andet halvår 2020 og starten af 2021. Det skyldes dels, at perioden med meget lave priser var forholdsvis kort, og dels at vi forud for prisfaldene havde en længere periode med høje priser, hvor smågriseproducenterne konsoliderede sig".

Hvis de nuværende tendenser på markedet holder ved, er der udsigt til yderligere fald i antallet af konkurser i de kommende måneder, lyder det.

"Kombinationen af nogenlunde neutrale bytteforhold og det forhold, at landbruget gennem en længere årrække har formået at nedbringe både nulpunktspriser og gæld, har generelt set gjort erhvervet mere robust. Så hvis landbruget bliver forskånet for markedsmæssige stød som f.eks. afrikansk svinepest i Danmark, eller voldsomme regulatoriske stød, så ser vi formentlig vi ind i en positiv periode for landbruget", siger Klaus Kaiser.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle