Færre malkekvæg i Danmark

Kvægbestanden er faldet, skriver Danmarks Statistik.

Den samlede bestand af malkekøer var 30. juni på 664.000. Det er et fald på 2,1 procent i forhold til juni sidste år, skriver Danmarks Statistik.

Bestanden af malkekøer faldt med 2,3 procent, mens ammekøerne faldt med 0,6 pct.

Antallet af drægtige kvier (kommende køer) faldt med 0,7 procent til 197.000.

»Udviklingen i antallet af malkekøer skal ses i sammenhæng med den danske års-kvote for mælkeproduktion og den gennemsnitlige årlige mælkeydelse pr. malkeko,« skriver Danmarks Statistik.

I det seneste år har en del mælkeproducenter sendt dårligt ydende køer til slagtning for at mindske risikoen for større bøde på grund af kvoteoverskridelse samt optimere produktionen til kvoteafskaffelsen i 2014.

Fald i bestanden af kvæg

Den overordnede kvægbestand faldt også. Den 30. juni var kvægbestanden på 1.585.000 stk., og det er et fald på 1,1 pct. i forhold til samme tidspunkt året før. Der var 262.000 tyre og stude samt 660.000 kvier, hvilket er et fald på 0,7 pct. for handyrene og 0,2 pct. for kvierne.

Stort set alle tyre og stude anvendes til kødproduktion, og de fleste slagtes omkring etårsalderen. Hovedparten af kvierne anvendes til udskiftning af malke- og amme-køerne. De indgår derfor længere tid i bestanden.

Mest kvæg i Jylland

87 procent af den danske kvægbestand befinder sig i Jylland, heraf 89 pct. af malkekøerne. 33 pct. af alt kvæget og lidt over hver tredje malkeko, nærmere bestemt 36 pct., findes på bedrifter i Sydjylland.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle