Fødevareminister: Det er muligt for hjorteavlere at få dispensation

Danske hjorteavlere, der lige om lidt står til at blive underlagt krav om at øremærke deres dyr, har mulighed for at få dispensation til reglerne, lyder det fra fødevareminister Rasmus Prehn (S), der beklager, at det ikke er blevet kommunikeret tydeligt nok ud.

EU-regler om, at alle hjorte skal være øremærket, har fået hjorteavlere i Danmark til at råbe højt. Kravet træder i kraft for voksne hjorte 13. februar næste år.

Måden man holder hjorte på i Danmark gør det dog meget svært, hvis ikke umuligt, at leve op til kravene, og der er kommet meldinger om, at hjorteavlere er begyndt at aflive deres dyr, da de ikke kan leve op til kravene.

Ikke kommunikeret godt nok

I 11. time lyder det nu fra  fødevareminister Rasmus Prehn (S), at det er vigtigt at understrege, at der er mulighed for at få dispensation fra reglerne. Det sker i en række skriftlige svar i Folketinget til Venstres Michael Aastrup Jensen.

"Den mulighed gælder også for danske hjorteavlere. En mulighed, der i øvrigt er kæmpet igennem fra dansk side", skriver fødevareministeren.

Han skriver, at han har stor forståelse for, at sagen er en meget vanskelig sag for danske hjorteavlere, og han har nu bedt Fødevarestyrelsen om at tage kontakt til EU-Kommissionen for at få afklaret muligheden for dispensation fra reglerne. Det sker med henblik på, at flest mulige hjorteavlere kan undtages fra reglerne.

"Derudover vil jeg også selv rejse sagen i EU", skriver ministeren.

Han forklarer, at han er bekendt med, at de nye EU-regler om øremærkning i praksis er meget vanskelige at efterleve på et stort antal hjortebesætninger.  Det skyldes, at den måde, hjorte holdes på i Danmark, gør det svært at indfange og mærke dyrene, uden det går ud over dyrevelfærden.

"Jeg vil gerne gøre det helt klart, at jeg bestemt ikke mener, at det er rimeligt, hvis hjorteavlere føler, at de skal aflive deres dyr, fordi de ikke ser sig i stand til at efterleve mærkningskravet", lyder det fra  fødevareministeren. 

Er i dialog med erhverv

Han forklarer videre, at i forhold til dialog med hjorteerhvervet, kan ministeren forstå, at Fødevarestyrelsen har beklaget, at kommunikationen omkring reglerne, herunder muligheden for dispensation, ikke har været tilstrækkelig tydelig.

Fødevarestyrelsen vil nu på den baggrund vil udsende en orientering til hjorteavlerne.

"Denne sag skulle efter min opfattelse være håndteret for længst, hvilket den imidlertid ikke er blevet. Det har jeg også noteret mig, at Fødevarestyrelsen har beklaget", skriver fødevareministeren i sit skriftlige svar i Folketinget.

Kritiserede minister voldsomt

Torsdag buldrede Venstres europaparlamentariker i en pressemeddelelse mod fødevareminister Rasmus Prehn, som han mente måtte træde i karakter. 

Det skete efter, at han i et skriftlig svar fra EU's kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed havde fået bekræftet, at det ikke er EU, der har bebudet øremærkning af hjortedyr. EU-reglerne giver tværtimod medlemslandene fleksibilitet til at beslutte, hvordan dyrene kan identificeres.

Reglerne om mærkning af hjorte udspringer af EU’s dyresundhedsforordning, der blev vedtaget i 2016. Rasmus Prehn gør i sit svar opmærksom på, at det var under den tidligere regering.

Obs artiklen er rettet 13. december kl 13:40. Tidligere fremstod det, at fristen for, hvornår hjorte skal være øremærket i Danmark var 1. januar. Ifølge Fødevarestyrelsen er det ikke korrekt. Der er kun en frist, der hedder 13. februar 2022.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle