Fødevareministeren fastholder mål om at fordoble økologien

Trods debat om økologi og klima er der gode argumenter for økologi. Regeringen holder fast i at fordoble økologien i 2030, skriver Mogens Jensen.

Selvom økologisk landbrug generelt har et lavere udbytte pr. hektar end det konventionelle landbrug slækker fødevareminister Mogens Jensen og regeringen ikke på ambitionerne for økologisk landbrug.

Det fremgår af et svar fra Mogens Jensen til Venstres Jacob Jensen.

Artikel i LandbrugsAvisen

Jacob Jensen havde - med henvisning til en artikel i LandbrugsAvisen - bedt ministeren forholde sig til, at øget økologisk fødevareproduktion lægger beslag på større arealer end konventionelt landbrug - med øget skovrydning som en mulig konsekvens.

Men Mogens Jensen afviser argumentationen i et længere svar.

Han henviser bl.a. til, at dansk landbrug producerer kvalitetsfødevarer til et købestærkt publikum i hele verden, som bl.a. efterspørger økologi.

"Det skal vi blive ved med. Bl.a. derfor ønsker regeringen at hæve ambitionerne for mere økologi i Danmark. Som udgangspunkt med det mål at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi i 2030", skriver Mogens Jensen.

Udleder det samme

Mogens Jensen medgiver, at den økologiske landbrugsproduktion generelt har et lavere udbytte per hektar end den konventionelle, så man skal “bruge et lidt større areal for at producere den samme mængde fødevarer”.

Men forskning fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ved Aarhus Universitet viser dog, at drivhusgasudledningerne fra konventionel og økologisk produktion er stort set lige stor.

"Samtidig viser forskningen, at økologisk produktion har en lavere drivhusgasudledning pr. hektar en konventionel produktion".

Priser reducerer kødforbrug

Mogens Jensen slutter sit forsvar for økologien med en pointe om, at de højere priser på økologiske produkter, - især de animalske - kan få forbrugerne til at skære ned på deres kødforbrug, så der efterspørges flere plantebaserede produkter.

"Man kan altså ikke entydigt konkludere, at økologisk fødevareproduktion vil lægge beslag på et større areal end konventionel, hvis forbrugsmønstrene ændrer sig i takt med at det økologiske areal i Danmark øges".

Alle skal reducere

"Med regeringens ambitiøse mål på klima og økologi må både det konventionelle og det økologiske landbrug reducere deres udledninger af drivhusgasser. Til det formål skal landbrugsstøtten bruges aktivt som et redskab til at give landmændene incitament til at omstille til en mere bæredygtig produktion. Regeringen vil desuden styrke den grønne forskning", slutter Mogens Jensen.

Artiklen i LandbrugsAvisen, som Jacob Jensen har taget udgangspunkt i, er artiklen "Lave udbytter giver dårligere klima". Den blev bragt 28. september.

Relaterede

28. sep 00:00

Lave udbytter giver dårligere klima

Når landmænd høster lave udbytter, skal der inddrages ny jord et andet sted for at opretholde produktionen, og det belaster klimaet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle