Fødevareministeren: Kompleksitet udsætter rapport om udenlandsk ejerskab

Tværministeriel arbejdsgruppe, der skal se nærmere på udenlandsk ejerskab af lanbrugsejendomme, bliver forsinket på grund af høj grad af kompleksitet, oplyser Fødevareministeriet.

I fjor vedtog Folketinget, at der skal ses nærmere på jordlovene, så udenlandske kapitalfondes indflydelse mindskes.

I kølvandet på den beslutning blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal skabe overblik over gældende regler – nationale og internationale – for handel med landbrugsejendomme.

Arbejdet i arbejdsgruppen skulle være tilendebragt i første halvår af 2022, men bliver nu forsinket. Det oplyser fødevareminister Rasmus Prehn til Folketinges Miljø- og Fødevareudvalg.

"Arbejdet er godt i gang. Desværre bliver rapporten på grund af høj kompleksitet i regler og handelsaftaler m.v. og nødvendigheden af at konsultere EU-Kommissionen ikke klar til oversendelse til udvalget inden udgangen af juni måned", lyder det i svaret til Folketinget.

Arbejdsgruppen skal have særligt fokus på og identificere eventuelle handlemuligheder og behov for disse i forhold til opkøb aflandbrugsjord af udenlandske personer og selskaber.

"Jeg forventer, at rapporten senest vil være udarbejdet inden udgangen af 2022", lyder det fra ministeren.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle