Fødevarestyrelsen: Risikoen for smitte med fugleinfluenza i Danmark stiger

Fødevarestyrelsen hæver trusselsniveauet for fugleinfluenza fra lav til middel

Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoen for, at fugleinfluenza igen rammer danske fjerkræbesætninger, er stigende. Derfor hæver myndighederne nu trusselsniveauet fra lav til middel.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Den ændrede trusselsvurdering kommer efter, at der de seneste uger er set en markant stigning af fugleinfluenza i fjerkræbesætninger i Europa, særligt i Tyskland, Holland og Frankrig.

Alene siden august er der konstateret fugleinfluenza i tæt ved 150 europæiske besætninger og omkring 500 vilde fugle i Europa.

Også i Danmark har myndighederne fundet fuglinfluenza i vilde fugle de seneste uger, især på Sjælland.

Endvidere blev en dansk hobbybesætning på Als i Sønderjylland ramt af sygdommen i slutningen af oktober, og 70 høns blev derfor aflivet.

- Med de seneste mange fund i både naturen og i besætninger tæt på Danmark vurderer vi, at der er en stigende risiko for, at smitten kan ramme andre danske besætninger. Samtidig er efterårets fugletræk over Danmark så småt i gang, hvilket bidrager yderligere til at øge risikoen, forklarer kontorchef i Fødevarestyrelsen, Camilla Brasch Andersen.

Netop Camilla Brasch Andersen forklarede til landbrugsavisen.dk i sidste uge, at det lune efterårsvejr har holdt trækfuglene hjemme lidt længere end normalt, og det har været med til midlertidigt at forsinke fugleinfluenza-sæsonnen. Nu begynder temperaturerne dog at falde, hvorfor trækfuglene letter og på deres vej mod det sydlige vinterophold potentielt spreder virus.

Styrelsen og resten af beredskabet forbereder sig derfor og er klar, hvis 2022 skulle vise sig at blive endnu et år med massiv smitte. 

- Vi er klar og meget vågne på, hvad der sker både ude omkring i Europa og i Danmark og hvilke fund, der bliver gjort. Vi holder skarpt øje, for hvis virus først rammer en af de større erhvervsbesætninger, så er der tusindvis af fugle, der skal aflives, dyrene lider jo og bliver ret syge, og så har det også en række konsekvenser for samfundsøkonomien, forklarede Camilla Brasch Andersen.

Den meget smitsomme sygdom har en høj dødelighed hos fjerkræ og går hårdt ud over dyrevelfærden. Dyrene får blandt andet diarré, øjenbetændelse og luftvejsproblemer.

Alene i 2020/2021 blev cirka 190.000 høns, ænder, kalkuner med videre aflivet. I sæsonen 2021/2022 nåede tallet op på cirka 200.000.

Fugleinfluenza er en anmeldepligtig sygdom. 

- Den øgede risiko betyder, at det er uhyre vigtigt, at danske fjerkræejere gør alt, hvad de kan, for at sikre deres dyr mod smitte, understreger Camilla Brasch Andersen.

Slår fugleinfluenzaen først ned i en dansk professionel besætning lukker mange lande uden for EU for deres import af danske æg, fjerkræ og fjerkrækød.

Den øgede risikovurderingen indeholder dog ikke krav til fjerkræavlerne, der endnu ikke er underlagt krav om indelukning eller overdækning af deres dyr.

Fødevarestyrelsen anbefaler dog fortsat, at man holder sine dyr bag hegn elelr under overdækning, fodrer og vander under tag og skifter fodtøj, inden man går ind til dyrene.

/kold

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle