Første gang i ti år: Økologer tjener færre penge

I 2018 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 462.000 kr., hvilket er mere end en halvering i forhold til året før og første gang i ti år med tilbagegang.

Tilbagegangen for økologer skyldes især lavere priser på de økologiske produkter og højere omkostninger i forbindelse med tørken i 2018. Der er tale om det første år med indtjeningsmæssig tilbagegang for gruppen af økologiske landbrugsbedrifter som helhed siden 2009, oplyser Danmarks Statistik.

Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg faldt til 646.000 kr. efter et historisk højt niveau på knap 1,5 mio. kr. pr. bedrift i 2017.

Afregningsprisen på økologisk mælk faldt med 21 øre til 3,38 kr. pr. kg, hvilket gav et lavere bruttoudbytte, selvom mælkeydelsen pr. ko steg med 131 kg til 9.369 kg. Samtidig steg omkostningerne med ca. 350.000 kr. Efter beregnet ejeraflønning blev bundlinjen dog fortsat positiv med 99.000 kr.

Fortsat flere økologer presser balancen mellem udbud og efterspørgsel

Økonomien for økologisk produktion er ofte ganske følsom over for hastigheden af omlægninger og dermed balancen mellem udbud og efterspørgsel efter økologiske varer. I 2018 var der 626 omlagte økologiske heltidslandbrug.

Når det ses som en andel af alle 9.563 heltidslandbrug svarer det til 7,0 pct., hvilket er en stigning i forhold til 4,8 pct. ti år tidligere.

Der er flest økologiske landbrug med mælkeproduktion - 351 bedrifter. Antallet var ca. 10 pct. større end i 2017, og da bedrifterne også blev større i gennemsnit, betød det en betydelig stigning i den økologiske mælkemængde. I 2018 faldt den konventionelle mælkepris med 10 øre til 2,65 kr. pr. kg. Denne prisrelation betød, med en økologisk merpris på ca. 75 øre pr. kg, at driftsresultaterne var ganske lige for konventionelle og økologiske mælkeproducenter i 2018 efter nogle år med bedre resultater for økologerne.

Samtidig dækker de gennemsnitlige driftsresultater over betydelig variation. For den bedste fjerdedel af økologiske mælkeproducenter blev driftsresultatet i 2018 knap 2,1 mio. kr., mens den ringeste fjerdedel havde et negativt driftsresultat på knap 0,5 mio. kr. De nærmere tal kan studeres i www.statistikbanken.dk/jord2

Også stor tilbagegang i resultatet for økologiske svine- og planteproducenter

I 2018 øgedes antallet af økologiske bedrifter specialiseret i svin til 39, og bedrifterne producerede også flere svin, hvilket derfor øgede udbuddet af økologisk svinekød. Prisen pr. slagtesvin faldt med næsten 400 kr. til 2.039 kr., hvilket gav et fald i det gennemsnitlige driftsresultat fra 1,8 mio. kr. i 2017 til -21.000 kr. i 2018. I 2019 fortsætter prisen på økologisk svinekød med at falde, se Friland, mens konventionelt svinekød udviser betydelige prisstigninger som følge af situationen med svinepest i Asien.

For de godt 100 økologiske bedrifter med planteavl som speciale faldt driftsresultatet som følge af mindre bruttoudbytte til 199.000 kr., hvilket er 342.000 kr. lavere end i 2017.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle