Første høstprognose: 9,9 mio. ton korn
Årets kornhøst har været en god høst over middel, især i vinterhvede, rug og vårbyg. Men det har også været en meget våd og besværlig høst.

9,9 mio. ton korn.

Sådan lyder første bud på årets samlede kornhøst i LandbrugsAvisens høstprognose.

Holder det stik, placerer 2017 sig som den tredjestørste høst gennem de sidste 10 år, kun overhalet af 2015 og 2009, og pænt over 10 års-gennemsnittet på 9,2 og femårssnittet på 9,5 mio. ton.

Samlet set kan kornhøsten dermed betegnes som en god høst over middel.

Det er især vinterhvede, rug og vårbyg, der har givet bedre end normalt med indeks 106-107. Men alle kornafgrøder ligger over indeks 100 og dermed over middel.

Der er ingen kornafgrøder, der falder igennem i år.

Dog har der været store variationer i udbytterne mange steder. Nogle har avlet rigtig godt, men der er også en del, der har avlet mindre godt.

Våd og besværlig

Det har også været et af de vådeste og mest besværlige høstår længe.

Meget er høstet for vådt med store udgifter til nedtørring som følge. Nogle marker har været så våde, at de har været umulige at færdes i, og det har forsinket høsten.

Der står stadig vinterraps nogle steder, hvilket er meget sent. Og bjærgningen af hø har også givet problemer på grund af det våde vejr.

Såning af næste års rapsafgrøde sker derfor sent mange steder, og nogle har helt måttet opgive at så raps. Også mange efterafgrøder bliver sået så sent, at de sandsynligvis ikke når at udvikle sig optimalt.

Kvaliteten af årets høst har tegnet OK, men det er dog stadig for tidligt at vurdere samlet set.

Høstbaromeret: Sådan er udbytterne landet overMark 23. august · 12:48

I marker med lejesæd og forsat fugtigt vejr øges risikoen for spiring. Og de mange byger har også givet nedknækning i vårbyggen. Der er også meldt om afskallede kerner i vårbyg.

Mangler stadig en del

Der mangler stadig at blive høstet godt 40 pct. havre og 15-20 procent hvede, rug og vårbyg på markerne ved redaktionens slutning tirsdag.

Det er især Øst- og Sydjylland, der er længst, mens især Nordjylland sædvanen tro halter lidt bagefter, bl.a. på grund af mange lave marker.

Heldigvis har vejret bedret sig i den sidste uge, selvom der stadig kommer nogle gevaldige byger indimellem.

Og selvom en del marker er så våde, at det forsinker høsten, giver vejrudsigten håb om, at kornhøsten 2017 snart er overstået.

vinterhvede

vinterraps

Havre

Vårbyg

Triticale

Rug

Faktaboks

Baggrund

  • LandbrugsAvisen kommer med en høstprognose i august, når 2/3 af kornet er høstet
  • Den er baseret på oplysninger fra planteavlskonsulenter i hele landet
  • Danmarks Statistik kommer med en prognose baseret på 2.800 spørgeskemaer til landmænd
  • Denne prognose kommer midlertidigt i november og endeligt i foråret

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.