Familieejet slagteriselskab har tabt 100 mio. kr. på fire år

Trods flere indsatser er det ikke lykkedes at vende store tab i Skare-gruppen.

Det lykkedes ikke ejerleder Kurt Skare at vende udviklingen fra rødt til sort i hans slagteriselskaber i 17/2018.

Det netop offentliggjorte regnskab for holdingselskabet Kurt Skare Holding ApS viser tværtimod endnu et underskud - og dermed har dette selsksab tabt samlet set 98 mio. kr. efter skat de sidste fire år.

I ledelsesberetningen påpeger Kurt Skare, der har hovedsæde og stor produktion i Vejen, dog, at det er gået fremad i 2018.

"Koncernens og moderselskabets underskud udgør 11 mio. kr., hvilket er en forbedring på 12 mio. kr. i forhold til foregående år. For de primære aktiviteter er der tale om en væsentlig resultatforbedring i forhold til foregående år", lyder det, før der fortsættes:

"En række initiativer har forbedret indtjeningen. Slagterierne er fortsat underskudsgivende, og de igangsatte tiltag for forbedring af resultaterne har ikke slået igennem i det forgangne regnskabsår, men underskuddene forventes væsentligt reduceret i det kommende regnskabsår".

STørre end tallene viser

Det er værd at bemærke, at Kurt Skare Holding ApS ikke viser hele koncernens aktiviteter. På grund af familiens ejerstruktur, hvor næste generation, Gitte Skare og Kim Skare, også har majoritetsejerskab af nogle af koncernens mange selskaber, konsolideres al omsætning fra selskaber i ind- og udland ikke op i moderselskabet.

Derfor er den viste omsætning på 1,347 mia. kroner i stifterens holdingsselskab ikke retvisende for den samlede aktivitet i slagteriselskabet. Derfor kan der også ligge indtjening - eller underskud - i andre områder af koncernen, som ikke fremgår af tallene i ejerlederens holdingsselskab.

Alene i Skare Meat Packers, der er et af koncernens største selskaber, er omsætningen på over 1 mia. kroner. Dette selskab ejer Kurt Skare Holding ApS dog kun 25 procent af, og dette er derfor ikke konsolideret med.

Halveret egenkapital

I regnskabet understreger Kurt Skare i ledelsesberetningen, at koncernen er velkonsolideret, samt at:

"Koncernen forventer stigende omsætning i det kommende regnskabsår og forventer at kunne øge indtjeningen tilsvarende".

Egenkapitalen i holdingselskabet var ved udgangen af 2018 på 18,8 procent. Et noget markant fald siden egenkapitalen i 13/14, der lød på 38 procent. De samlede aktiver har ligget nogenlunde konstant på omkring en halv milliard kroner, mens egenkapitalen altså er sunket fra næsten 200 mio. kr. til nu 93,5 mio. kr. 

Landbrugsavisen.dk forsøger at få en kommentar fra Kurt Skare.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle