Familielandbruget vil favne alle på landet

Familielandbruget vil åbne op for nye medlemsgrupper for alle, der bor på landet.

Klima og FNs verdensmål var det gennemgående tema ved Familielandbrugets årsmøde 2019. Men på det mere nære plan blev årsmødet det år, hvor sektionen nedlagde Familieudvalget og deltidsrepræsentantskabet.

I stedet er der oprettet et nyt, endnu navnløst udvalg, som får sit eget sekretariat. Det skal styrke rekrutteringen af nye medlemsgrupper med attraktive arrangementer, der inviterer deltidslandmænd, små fødevareproducenter og andre, der bor på landet, ind i et fagligt interessefællesskab.

»Vi skal ikke bare åbne op for nye medlemmer, men også være endnu bedre til at vise, at familielandbrugets dagsorden er større og mere end vores erhverv«, sagde Lone Andersen, formand for Familielandbrugsektionen, i sin beretning.

»Det handler om vilkårene for livet på landet. Bor du på landet, skal du også kunne se dig selv i Familielandbrugets arbejde«.

Lone Andersen lovede at arbejde videre med klassiske mærkesager som pantebrevsmodellen, der glippede på grund af valget.

Og for bagatelgrænser, naturpleje, omfordeling af støtte, og for at grundkontingenter og startgebyrer ikke løber løbsk.

»Det er vores opgave at sikre, at størrelsesøkonomi ikke overskygger livskvalitet og muligheden for at drive alle størrelser af landbrug«, sagde hun.

Verdensmål skal være hverdagsmål

Ellers blev FNs Verdensmål og klimaindsatsen det store, gennemgående tema ved Familielandbrugets årsmøde i Vingstedcentrets konferencesal, de var udsmykket med forskelige former for illustrationer af de 17 Verdensmål.

I beretning gav Lone Andersen udtryk for sin store stolthed over, at Landbrug & Fødevarer med sin vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050 har fået placeret sig på den ’rigtige side af historien’ i et år, som kan blive et vendepunkt for klimaindsatsen. Samtidig har Familielandbruget udnævnt fire af FNs verdensmål som særlige fokus-områder.

»For os er klima ikke bare flotte formuleringer og lette løfter. Det er hverdagshandling. Det er den måde, vi driver vores bedrift. Det er den foderblanding, vi giver til vores køer. Det er reduceret jordbehandling, naturpleje og målrettet avl af stærke dyr og planter«, sagde Lone Andersen.

De fire verdensmål er: Stop sult, Kvalitetsuddannelser, Klimaindsatsen og Livet på Land.

Faktaboks

Årsmøde 7. oktober:

  • Familielandbrugets årsmøde 2019 fandt sted mandag 7. oktober.
  • Det foregik i Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Vejle.
  • Der var ingen valg i år.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle