Faren for obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder er ikke blæst over endnu

Midt i juni måned forventer Landbrugsstyrelsen at melde ud, om der kommer et obligatorisk krav om målrettet kvælstofregulering i nogle områder.

Nogle landmænd har ansøgt om for få, andre om for mange målrettede efterafgrøder. Derfor er det ikke sikkert, at alle landmænd slipper helt for et obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder - selvom landbruget som helhed har ansøgt om målrettede efterafgrøder i et omfang, der svarer til 99 pct, af det, der var krævet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Landbrugsstyrelsen.

Tæt på målet

Landbrugsstyrelsen har gennemgået og prioriteret ansøgningerne og går nu i gang med at sende tilsagnsbreve om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2020.

Ca. 12.000 landmænd har søgt om tilskud til ca. 370.000 ha efterafgrøder eller alternativer i årets ansøgningsrunde om tilskud til målrettet kvælstofregulering. Det er tæt på det vejledende indsatsbehov på landsplan.

10 pct. får afslag

I nogle kystvandoplande er der imidlertid ansøgt om for få hektar i forhold til oplandets indsatsbehov, mens der i andre oplande er søgt om for mange ha. Samtidig har det betydning, hvilken retention de ansøgte marker har.

Af de 12.000 ansøgninger vil ca. 1.200 - svarende til 10 pct. af ansøgerne - få afslag på nogle eller alle ansøgte marker, fordi der er overansøgt i oplandet.

10.700 landmænd får tilsagn til alle ansøgte marker.

"Det er derfor endnu for tidligt at melde ud, om og hvor der kommer et obligatorisk krav", skriver Landbrugsstyrelsen.

Har man søgt tilskud, vil man modtage et brev i Tast selv-service med besked om, hvilke marker man får tilskud til, og hvilke marker man eventuelt ikke kan få tilskud til.

Melding i juni

Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen går nu i gang med at regne på, om der er behov for et obligatorisk krav for at sikre, ’at vi opnår den reduktion i kvælstofudledningen, som der er behov for’.

Effekten af ansøgningerne og et eventuelt obligatorisk krav opgøres per kystvandopland.

Landbrugsstyrelsen forventer at kunne melde ud midt i juni, om der kommer et obligatorisk krav i nogle områder. Et eventuelt obligatorisk krav vil træde i kraft 1. august.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle