FarmTest: Spalter tager skade af kørsel
Ny Farmtest viser markant flere revner i spalter, når der køres på spalterne med læssemaskiner. Omtanke i valg af maskine og under kørslen kan minimere skaderne.

En ny Farmtest viser, at spaltegulve i kvægstalde belastes af kørsel med mindre maskiner, og at konsekvensen vil være lavere levetid især på de spalteelementer, der har været udsat for tung last, accelerationer, vip med skovlen, opbremsninger og vrid.

Selv om det sker hver eneste dag i masser af kvægstalde, er spaltegulvene teknisk set ikke egnet til at køre på, men beregnet til dyr og gødningsgennemtrængning og dimensioneret derefter.

For spalter i kvægstalde vil den maksimale belastning på spalterne svare til en fladelast på 400 kg pr. kvadratmeter (4,0 kN/kvadratmeter).

Fire til år game spalter

Farmtesten er udarbejdet af Anja Juul Freudendal, LMO, og Lars Rom Jensen, Viborg Ingeniørerne. De har med medvirken fra tre leverandører af spalter undersøgt konsekvenserne af at køre på spalterne på tre bedrifter med vidt forskellige maskiner og kørselsmønster.

Maskinerne spændte fra en egenvægt på 1.080 kg plus føreren plus halm i skovlen til en egenvægt på 2.300 kg plus fører plus 400 kg sand i skovlen.

Der blev optaget i alt otte spaltebjælker i tre forskellige stalde med forskelligt køremønster og belastning på spalterne, der var mellem fire og ti år gamle.

Spalterne blev forsigtigt optaget i staldene og skiftet med nye elementer, hvorefter de optagede spalteelementer blev taget med retur til spaltefirmaerne for at blive undersøgt.

Beskyttelsesevne skadet

Den visuelle bedømmelse viste, at spaltens nedbøjning var meget begrænset. Der var dog tendens til en større nedbøjning ved de belastede elementer.

De nærmere undersøgelser på spaltefabrikkerne viste, at de belastede spalter havde flere og større revner på undersiden end de ubelastede elementer. Revnevidderne er målt uden at spalten blev belastet.

Det forventes derfor, at revnevidderne er noget større, når spalten udsættes for belastning.

Revnerne var endnu ikke nået helt til spaltens armering, men forsøg med indikatorvæske viste, at betonens evne til at beskytte armeringen var skadet, hvilket betyder, at såfremt revnernes dybde øges og vil nå armeringen, vil nedbrydning begynde.

Vægt og køremønster

De undersøgte elementer havde på undersøgelsestidspunktet en tilfredsstillende bæreevne. Ved normal anvendelse (husdyr alene) forventes elementerne at have en levetid på mindst 50 år.

Revner i betonen, som følge af kørsel på elementerne, svækker elementerne og reducerer deres levetid, såfremt (når) revnerne når armeringen. På nuværende grundlag er det svært at angive, hvad svækkelsen betyder for elementernes levetid, da udviklingen af skadesbilledet er meget afhængigt af køretøj og køremønster.

Generelt er der flest revner på de belastede spalter. Og revnerne er flest på spalter, hvor køremønster har været mindst i fokus og maskinen tung.

Fem gode råd

Resultaterne i denne undersøgelse peger på, at kørsel på spalter, der er almindeligt dimensionerede, skal ske med omtanke. Nedenstående anbefalinger bør følges for at forlænge levetiden på spalterne:

1. Vælg et lille/let køretøj.

2. Vælg store og bløde hjul (belastning fordeles over flere bjælker)

3. Kør forsigtigt, det vil sige med lav hastighed og undgå hårde opbremsninger og hårde accelerationer.

4. Fordel vægten og lad være at fylde skovlen med for meget.

5. Kør fornuftigt og drej ikke for skarpt og slet ikke med fyldt skovl.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.