Farvel til gyllen: Klimakrav har konsekvenser for fremtidens stalde

Et toilet til køer og en ny type staldgulv med kontinuerlig skrabning og hurtig adskillelse af urin og fast møg mindsker ammoniakfordampningen med op til 70 procent og hædres på EuroTier

Hvorfor er reduktion af ammoniakfordampningen fra kvægstalde blevet et så stort emne, at to af årets i alt blot otte medaljer På EuroTier går til nye løsninger på dette område?

"Reduktion af ammoniakfordampningen er en central del af reguleringen af kvægbruget i flere og flere lande, så det er på den måde en opgave, der skal løses", siger Matthias Schick i et interview med LandbrugsAvisen. 

Han er professor ved det schweiziske landbrugsuniversitet Strickhof og formand for EuroTiers innovationskomité.

Matthias Schick

Stor udfordring

"Reduktion af emissionerne fra kvægbruget er imidlertid en stor udfordring af to grunde. For det første ser vi stigende besætningsstørrelser overalt og dermed også større koncentrationer af ammoniak, der skal håndteres. For det andet ser vi undtagen i det allernordligste Europa generelt meget åbne stalde, som yderligere giver udfordringer", forklarer Matthias Schick.

Juryformanden tilføjer, at der hidtil kun har været løsninger på markedet med en sikker, men relativt lille effekt, fordi reduktionsværktøjerne så at sige har været koblet på sidst i processen, f.eks. i form af forsuring.

Spalteskraber

Blanding giver problemer

Reelt markerer de to medaljer et farvel til gyllen, fordi de begge arbejder med at adskille køernes urin og faste gødning så hurtigt som muligt og opbevare de to fraktioner hver for sig.

Det giver mening, fordi ammoniakfordampningen primært sker fra urinen og sammenblandingen af urin og fast møg på staldgulvet.

Samtidig løses en række andre problemer omkring klovsundhed og yverhygiejne ved at holde staldgulvene fri for gylle. 

Dertil kommer betydningen af at reducere staldluftens indhold af ammoniak, som kan have negative helbredspåvirkninger for både kvæg og staldpersonale. 

CowToilet

Værdifuldt gødningsmiddel

Hanskamp, der står bag CowToilet, har påvist i samarbejde med det hollandske landbrugsuniversitet Wageningen påvist 50 procents reduktion af ammoniakfordampningen og forventer at få de hollandske myndigheders godkendelse af i løbet af 2021, så CowToilet kan optages på en BAT-liste.

CowToilet er en boks, som koen lokkes ind i med foder. I boksen stimuleres nogle særlig nerver mellem yver og skede med blid berøring af en særlig skåls kant, hvilket får koen til at urinere direkte ned i skålen. 

Derved opsamles urinen og den tilførende ammoniakfordampning med det samme, og som sidegevinst kan urinen bruges som et særligt gødningsmiddel med et indhold på seks-syv kg kvælstof og 12-15 kg kali pr. 1.000 liter.

En ko producerer dagligt 20-25 liter urin. 

CowToilet udløste årets eneste guldmedalje på EuroTier.

Delta X Pack

Væk med det samme

Biorets løsning Delta X Pack blev også hædret som en Europanyhed på Agroweb fornylig og får en sølmedalje på EuroTier.

Med den nye gulvtype Delta X Pack går den franske producent Bioret Agri efter at reducere ammoniaktabet fra kvægstalde med op til 70 procent, ifølge den franske producents egne tal.

Delta X er baseret på et nyt og banebrydende princip med et drænende gummigulv med tre procents hældning mod en opsamlingsrende med et endeløst gummibånd til kontinuerlig bortfjernelse af den faste del af gødningen på oversiden af båndet, mens urinen trækkes med ud af stalden med undersiden af båndet. Skrabere sørger for at skubbe den fast gødning ned på båndet i renden.

Undervejs i udviklingsarbejdet har Bioret Agri udtaget fem patenter, og prototypen er testet på en kvæggård nær Nantes i Vestfrankrig, hvor målingerne af ammoniakreduktionen er foretaget i samarbejde med myndighederne.

CowToilet

Kan bruges i eksisterende stalde

Bag udviklingen af både CowToilet og Delta X Pack ligger et behov for at finde løsninger til eksisterende stalde og dermed levetidsforlænge staldene i en lang række lande.

Generelt er det europæiske kvægbrug økonomisk udfordret i disse år og er især trangt på likviditeten som følge af længere perioder lave mælkepriser, viser tyske analyser.

Derfor er nybyggeri ikke altid en løsning og slet ikke i f.eks. Holland, hvor der et stærkt krydspres mellem økonomi, jordpriser og miljøkrav.

"Men selv, når der bygges nye stalde, er det ofte svært at opnå tilstrækkeligt store reduktioner af emissionerne, fordi de to problemfaktorer fortsat gør sig gældende, nemlig det åbne design og koncentrationen af dyr på et enkelt sted", understreger Matthias Schick.

Faktaboks

Markedsklar

  • CowToilet: Forventes klar til det danske marked i 2022. Myndighedsgodkendelse forventes i år og flere kotoiletter vil blive installeret i Holland og nabolandene i år. Fortrinsvis beregnet til installation i eksisterende stalde.
  • Bioret Delta X Pack: Uoplyst, men formentlig først tilgængelig på det danske marked i 2022 eller 2023. Flere systemer installeres i både nye og ældre franske og hollandske stalde i år og næste år. Kan installeres i både nye og eksisterende stalde 

Emneord

Eurotier 2021

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle