Faste gulve uden gylle-tsunami

Faste gulve og sand i sengebåsene giver bedre klove og haser og øget liggetid hos Brian Fruergaard-Roed.

Brian Fruergaard-Roed, I/S Grøndalsgaard ved Nørager, med i dag 297 årskøer, var ikke i tvivl da der skulle udvides i sommeren 2008. Der skulle sand i sengebåsene og derfor fast gulv i den nye sektion af stalden med plads til 100 holstein-køer.

"Jeg ville have sand i sengebåsene, og så dur spalter med ringkanaler bare ikke," som han siger.

Målet var et skridsikkert gulv, bedre klovhygiejne, og båse der gav så megen liggetid som muligt til køerne. Samtidig skulle den gylle-tsunami, der ofte følger med faste gulve, undgås. Derfor faldt valget, i samråd med Rasmus Nielsen fra LRØ Rådgivning (specialrådgiver, DLBR Kvægstalde), på et drænet gulv med to aftrækskanaler med skovlskrabere i den nye sektion efter et besøg i en fynsk besætning med et lignende system. Rasmus Nielsen medvirkede ved udarbejdelse af udbudsmaterialet, der selvfølgelig også opfylder BAT-kravene, og arbejdet er udført af en lokal entreprenør med elementer og beton fra TCT.

Så plant som muligt

Selve gulvet hælder halvanden grad mod kanalerne, og er lavet af pladsstøbt flydebeton der er glittet, så det er så plant som overhovedet muligt.

"Det kunne så heller ikke gå uden sand i båsene. Men det er en forudsætning, at støbearbejdet er meget nøjagtigt," understreger Brian Fruergaard-Roed.

Skraberne kører fire gange dagligt - to gange i forbindelse med malkningerne og to gange indimellem, mens der fyldes sand i båsene hver fjerde uge.

"Det er blevet et utroligt skridsikkert gulv med sandet, og vi kan se, at køerne helst vil gå på det. De krydser gerne spalterne men går aldrig på dem. De har kontakt med underlaget med hele kloven," forklarer han.

Gulvet har naturligvis været dyrere end et traditionelt fast gulv, mens omkostningerne til det daglige vedligehold har været begrænsede i de halvandet år, skraberne har kørt.

Og sidegevinsterne har været en attraktiv staldsektion for køerne, som nærmest løber om kap derned for at sikre sig en god plads, samt en stærkt forbedret klovsundhed - det sidste dog i forening med andre tiltag. Værd at bemærke er også den forbedrede hasekvalitet, som er en stor glæde i det daglige arbejde med køerne.

solhoej@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle