Fejl i prøver fra søer og vandløb - kasseres måske

Miljøstyrelsen har ved gennemgang af metoder og analyseresultater fra laboratoriet ALS Denmark A/S afdækket fejl i analyserne af kvælstof og fosfor udført på vandprøver indsamlet fra vandløb og søer.

Det oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

De forkerte metoder er anvendt i perioden januar 2016 til april 2017.

Fejlen består i, at laboratoriet har anvendt en forkert og utilstrækkelig metode til bestemmelse af indhold i vandprøver. Miljøstyrelsen har opdaget fejlene i forbindelse med gennemgang af metoder og data med bl.a. statiske analyser i foråret 2017.

"Laboratoriet ALS har erkendt fejlen og påtaget sig ansvaret herfor. Laboratoriet har fra primo april 2017 justeret arbejdsgange, så de korrekte metoder til analyse nu anvendes," oplyser ministeren.

Prøverne kan ikke genanalyseres, da de gemmes maksimalt op til to måneder i laboratoriet. De kan derfor ikke rette op på fejlen.

"Resultater fra de fejlbehæftede analyser er endnu ikke anvendt i forbindelse med afrapportering af den årlige udledning af næringsstoffer eller anvendt til administration i f.eks. vandområdeplanerne," oplyser ministeren.

Opgørelse af den årlige udledning foreligger normalt sidst på året det efterfølgende år.

"Miljøstyrelsen vil gå i dialog med forskningsinstitutionerne med henblik på at vurdere konsekvenserne, herunder præcisere omfanget af disse og vurdere, om det er muligt at foretage korrigerende tiltag, samt tidsplanen for færdiggørelse af resultaterne."

Resultaterne fra de fejlbehæftede analyser vil ikke blive anvendt i afrapporteringen eller i forvaltningsmæssig sammenhæng, før problemets omfang er afdækket og evt. korrigerende tiltag besluttet, oplyser ministeriet.

"Udvalget vil blive orienteret om resultatet af dialogen med forskningsinstitutionerne. Jeg vil derudover gerne invitere udvalget til en nærmere gennemgang af sagen umiddelbart efter sommerferien."

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle