Fejl i universitets kort for minivådområder: "Langt fra optimalt"

Kort, der viser potentiale for minivådområder, viser sig nu at være fejlbehæftet. Bag kortet står Aarhus Universitet.

Et nyt kort over potentialet for de kvælstofopsamlende minivådområder kunne i oktober sidste år tilføje 500.000 hektar til det areal, hvor det er egnet at lave områderne.

Men en fejl begået af Aarhus Universitet (AU), der står bag kortet, får nu Landbrugsstyrelsen til at råbe vagt i gevær overfor oplandskonsulenter, kommuner og landmænd, der er i gang med at planlægge minivådområderne.

Fejlen kommer særligt ubelejligt, fordi årets ansøgningsrunde, som er baseret på kortet, åbner 28. februar, altså lige om lidt, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

"Det er langt fra optimalt, at vi først sent i processen bliver bekendt med, at det kort, som – sammen med oplandskonsulenternes undersøgelser – er grundlaget for vores ansøgningsrunde og efterfølgende sagsbehandling, bygger på et ufuldstændigt datagrundlag", siger enhedschef i styrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen i samme meddelelse.

Fejlen er den seneste af flere fra Aarhus Universitets side. Tidligere har man fejlberegnet antallet af lavbundsjorde i Danmark samt deres udledning, og senest var der fejl i udregningen af landbrugets kvælstofudledning.

har glemt sideådale

Fejlen skyldes, at AU har glemt at tage højde for små sideådale, ligesom styrelsen er blevet gjort opmærksom på, at det kan være uhensigtsmæssigt at anlægge minivådområder på kulstofrige jorder.

"Hvis et minivådområde anlægges i en ådal, kan det betyde at minivådområdet ikke har den samme effekt", skriver styrelsen.

Man har dog besluttet ikke at udskyde ansøgningsrunden.

"Hvis vi udskyder ansøgningsrunden og afventer et opdateret kort, vil der slet ikke blive anlagt minivådområder i 2020. Vi har haft en god dialog med AU, som har været behjælpelige med anbefalinger til, hvordan vi alligevel kan benytte kortet", siger Mette Hyldebrandt-Larsen.

kan løses lokalt

Landbrugsstyrelsen opfordrer nu til, at man lokalt går sammen og koordinerer placeringen af minivådområderne.

"Langt hen ad vejen kan det dog løses ved, at kommuner, oplandskonsulenter og landmænd går sammen og koordinerer placeringen af minivådområder ud fra deres lokale viden, inden de sender ansøgningen ind til os, siger Mette Hyldebrandt-Larsen.

Et nyt kort forventes at være klar til ansøgningsrunden 2021.

Fejlen får ingen indflydelse på ansøgningsrunden 2019, da det er potentialekortet for årets runde, der er fejlbehæftet.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle