Fem skarpe om populært pesticid

Når repræsentanter for EU-landene mødes på torsdag for at tage stilling til, om der skal indføres totalforbud mod tre slags neonikotinoider, kan det få store konsekvenser for danske landmænd. LandbrugsAvisen har talt med Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer om konsekvenserne.

hvor stor er værdien af neonicotinoider i dansk landbrug?

»SEGES har i 2017 vurderet tabet i raps som størst på længere sigt som følge af det store areal på op til 340 mio., mens kortsigtet tab for raps og de andre relevante afgrøder anslås til 40-50 mio. Den danske anvendelse er sikker – det giver ingen mening ikke at kunne fortsætte med brug af neonicotinoider til vådbejdsning«.

 

Hvor udbredt er anvendelsen af de tre neonicotinoider i Danmark?

»Stofferne anvendes som bejdsemiddel til at kontrollere/undgå angreb af skadedyr, som for eksempel trips, bladlus, rapsjordlopper, og runkelroebiller. Bl.a. anvendes midlet Gaucho. Fordelen ved at anvende bejdsemidlet er, at planten gennem den systemiske virkning i planten kan beskytte den i den første udvikling. Der anvendes kun få gram aktivstof pr. ha med bejdsning. Uden denne beskyttelse ville landmanden skulle behandle 2-3 gange med et insekticid, hvilket vil medføre flere omkostninger«.

 

Hvilke afgrøder er de vigtigst i?

»Neonicotinoiderne anvendes i raps (hvis dispensation gives), stivelseskartofler, spinat til frø, forårssåede korsblomstrede afgrøder og en række mindre afgrøder i Danmark. Eksporten af (sukker)roefrø til lande uden for EU er stærkt afhængig af, at kunne bejdse med midlerne«.

 

Er der alternativer til neonicotinoiderne?

»Man kan anvende andre insekticider, for eksempel pyrethroider, men så skal der anvendes større doseringer, der skal bekæmpes flere gange, og der er forhøjet resistensrisiko«.

 

Hvornår bliver det afgjort om neonicotinoider fortsat skal begrænses i deres anvendelse eller helt forbydes?

»EU-Kommissionen har indført begrænsninger i anvendelsen i blomstrende afgrøder – EFSA har udsendt rapporter om de tre aktivstoffers betydning for bier og andre bestøvende insekter. Beslutning om fortsatte begrænsninger inden for nærmeste fremtid ventes«.

Relaterede

15. mar 00:00

Sværere at forbyde pesticider

En ny ’Vejledning om Indsatsplaner’ præciserer, hvor meget der skal til for, at kommuner kan forbyde pesticider.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle