Ferie i ministerier sinker tørke-indsats

L&F presser på for at få en hurtig afklaring, ikke mindst for økologernes skyld

Landbrug & Fødevarer har i løbet af den sidste uge kontaktet ministerier og styrelser med en lang række forslag til initiativer, som kan begrænse landbrugets tørketab.

L&F har bl.a. efterlyst, at Landbrugsstyrelsen udbetaler forskud på Landbrugsstøtten. L&F har også foreslået, at Finans- og Skatteministeriet udskyder landbrugets momsbetaling med 210 dage i lighed med en ordning, der var gældende i 1998. Desuden foreslår L&F, at betalingen af jordskatter udskydes et år.

Desværre er embedsmænd og ministre samtidig i stort tal gået på sommerferie. Det vil forsinke en afklaring af, hvilke forslag, der vil blive imødekommet. Ingen af de tre ministerier, LandbrugsAvisen har kontaktet, har set sig i stand til at give en kommentar eller en status for arbejdet på nuværende tidspunkt.

Dårligt tidspunkt

»Det er et lousy tidspunkt for den slags henvendelser her i juli, hvor stort set alle kontorer er lukket ned af sommerferie. Det kan landbruget ikke gøre for, men det er desværre virkeligheden«, lyder det fra en medarbejder i Skatteministeriet. Vedkommende vurderer, at der først efter sommerferien vil blive taget stilling til diverse henvendelser, herunder fra Landbrug & Fødevarer

»Det er virkeligheden«.

Ikke klar til at sige noget

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar til L&Fs forslag fra Landbrugsstyrelsen endsige Finansministeriet, der også er ferieramte.

Hårdt presset skriver Landbrugsstyrelsen dog i en mail, at »Landbrugstyrelsen ser på de forskellige forslag, men er ikke klar til at sige hverken ja eller nej til noget endnu«.

’Fantastisk’

»Det er fantastisk«, lyder det ironisk fra Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild.

»Nogle af vores forslag haster det rigtig meget med at få behandlet, andre mindre. Men der er al mulig grund til at komme i gang så hurtigt som muligt. Ingenting er blevet bedre siden sidste uge - tværtimod bliver tørken værre dag for dag«.

Force majeure

På den lange liste med forslag og anmodninger har L&F også efterlyst mulighed for at få dispensation eller bruge force majeure reglerne om MFO-græs og efterafgrøder i lyset af, at der har været massive problemer med at etablere græsudlæg i majs og med at etablere efterafgrøder.

L&F har desuden efterlyst en lempelse af økologernes krav til grovfoderandel for kvæg på 60 pct., og dispensation til at anvende frøgræshalm sprøjtet med off label produkter til foder.

L&F: Handling her og nu

Landbrug & Fødevarer forsøger at få kortlagt, hvilke myndigheder, der har taget fat på at sagsbehandle henvendelserne fra L&F.

»Der er ting, som kræver handling. Bl.a. kan det ikke vente at få afklaret forhold om økologernes grovfoderkrav og efterafgrøder og jordskatter«, siger Merrild.

Faktaboks

Minister åben for forslag 

  • Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen sagde før sin ferie, at han vil se ’fordomsfrit’ på de forslag, L&F har fremsat.
  • »Der står meget på spil for den enkelte landmand, og derfor ser vi åbent på alle forslag til at hjælpe landbruget i en helt usædvanlig situation«, sagde han bl.a.
  • Ministeren støtter f.eks. et EU-forslag om at gøre det muligt at slå brakmarker og bruge det til dyrefoder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle