Ferie i ministerier sinker tørke-indsats

L&F presser på for at få en hurtig afklaring, ikke mindst for økologernes skyld

Landbrug & Fødevarer har i løbet af den sidste uge kontaktet ministerier og styrelser med en lang række forslag til initiativer, som kan begrænse landbrugets tørketab.

L&F har bl.a. efterlyst, at Landbrugsstyrelsen udbetaler forskud på Landbrugsstøtten. L&F har også foreslået, at Finans- og Skatteministeriet udskyder landbrugets momsbetaling med 210 dage i lighed med en ordning, der var gældende i 1998. Desuden foreslår L&F, at betalingen af jordskatter udskydes et år.

Desværre er embedsmænd og ministre samtidig i stort tal gået på sommerferie. Det vil forsinke en afklaring af, hvilke forslag, der vil blive imødekommet. Ingen af de tre ministerier, LandbrugsAvisen har kontaktet, har set sig i stand til at give en kommentar eller en status for arbejdet på nuværende tidspunkt.

Dårligt tidspunkt

»Det er et lousy tidspunkt for den slags henvendelser her i juli, hvor stort set alle kontorer er lukket ned af sommerferie. Det kan landbruget ikke gøre for, men det er desværre virkeligheden«, lyder det fra en medarbejder i Skatteministeriet. Vedkommende vurderer, at der først efter sommerferien vil blive taget stilling til diverse henvendelser, herunder fra Landbrug & Fødevarer

»Det er virkeligheden«.

Ikke klar til at sige noget

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar til L&Fs forslag fra Landbrugsstyrelsen endsige Finansministeriet, der også er ferieramte.

Hårdt presset skriver Landbrugsstyrelsen dog i en mail, at »Landbrugstyrelsen ser på de forskellige forslag, men er ikke klar til at sige hverken ja eller nej til noget endnu«.

Her er videoen, Anima vil betale 50.000 kr. for 16. november · 13:23

’Fantastisk’

»Det er fantastisk«, lyder det ironisk fra Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild.

»Nogle af vores forslag haster det rigtig meget med at få behandlet, andre mindre. Men der er al mulig grund til at komme i gang så hurtigt som muligt. Ingenting er blevet bedre siden sidste uge - tværtimod bliver tørken værre dag for dag«.

Force majeure

På den lange liste med forslag og anmodninger har L&F også efterlyst mulighed for at få dispensation eller bruge force majeure reglerne om MFO-græs og efterafgrøder i lyset af, at der har været massive problemer med at etablere græsudlæg i majs og med at etablere efterafgrøder.

L&F har desuden efterlyst en lempelse af økologernes krav til grovfoderandel for kvæg på 60 pct., og dispensation til at anvende frøgræshalm sprøjtet med off label produkter til foder.

L&F: Handling her og nu

Landbrug & Fødevarer forsøger at få kortlagt, hvilke myndigheder, der har taget fat på at sagsbehandle henvendelserne fra L&F.

»Der er ting, som kræver handling. Bl.a. kan det ikke vente at få afklaret forhold om økologernes grovfoderkrav og efterafgrøder og jordskatter«, siger Merrild.

Faktaboks

Minister åben for forslag 

  • Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen sagde før sin ferie, at han vil se ’fordomsfrit’ på de forslag, L&F har fremsat.
  • »Der står meget på spil for den enkelte landmand, og derfor ser vi åbent på alle forslag til at hjælpe landbruget i en helt usædvanlig situation«, sagde han bl.a.
  • Ministeren støtter f.eks. et EU-forslag om at gøre det muligt at slå brakmarker og bruge det til dyrefoder.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu