Finanslov på plads: Klimarådet undgår alligevel at blive slagtet

Et bredt flertal på Christiansborg har mandag eftermiddag præsenteret en aftale for hovedelementerne i finansloven for 2023. Klimarådet, der i udspil stod til at miste to-tredjedele af budgettet i 2024, ser ud til at være reddet.

Mandag eftermiddag præsenterede et bredt flertal på Christiansborg en ny finanslov for 2023. Udover regeringen så er SF, Liberal Alliance, De Radikale og Dansk Folkeparti med i aftalen.

Det er meget småt med landbrugsrelaterede emner i årets finansloven. Faktisk er landbruget ikke nævnt direkte med et eneste ord i selve aftalen.

På klima- og miljøområdet så sprigner det dog i øjnene, at Klimarådet undgår de store besparelser, som der ellers var lagt op til udspillet for en måned siden. Det blev der  under præsentationen mandag eftermiddag især lagt vægt på fra SF's Pia Olsen Dyhr og De Radikales Samira Nawa. 

- Regeringen havde skabt usikkerhed om Klimarådets fremtid, men nu redder vi Klimarådet, den grønne vagthund, der skal sikre reel grøn handling, og det ikke bare bliver ved skåltalerne, sagde Samira Nawa.

I Finanslovaftalen lyder det, at partierne i aftalen er enige om, at "videreføre styrkelsen af Klimarådets sekretariats kompetencer inden for samfundsøkonomiske vurderinger samt analyse".

Der bliver afsat 15,5 millioner kroner i 2024 til formålet.  Det var de 15,5 millioner kroner, som rådet i regeringens udspil stod til at blive beskåret fra næste år. I næste Finanslov for 2024 skal det aftales nærmere, hvad Klimarådet langsigtet skal have i bevillinger.

Netop Klimarådet har vakt opsigt i den seneste tid, da eksperterne, der rådgiver Klimaministeren i, hvordan man når Danmarks klimamål har anbefalet, at der indføres en høj ensartet CO2-afgift på landbruget på 750 kr. pr. ton udledt CO2.

PFAS på Finanslov

På klima- og miljøområdet har partierne også aftalt, at der skal afsættes 10 millioner kroner i 2023 til flere demonstrationsprojekter for oprensning af PFAS-forureninger. 

Aftalepartierne er også enige om at nedsætte en videnstaskforce om PFAS, der skal lave en opsamling på den viden, som findes om PFAS både nationalt og internationalt. Det afsættes der 3,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024.

Stram finanslov

Om hele aftalen lyder det fra finansminister Nicolai Wammen (S), at han er glad for, at det er blevet en bred finanslovsaftale. 

- Det er en stram og ansvarlig finanslov, hvor vi målrettet har valgt at prioritere vores sundhedsvæsen, velfærd, klima og miljø. I aftalen er vi blevet enige om at finansiere en Ukrainefond og en akutpakke for sundhedsvæsenet. Samtidig er vi også enige om at give en håndsrækning til nogle af de familier som er hårdt ramt af inflationen og at fremrykke nogle af initiativerne i psykiatriplanen, siger ministeren.

Emneord

politik

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle