Finansloven letter livet for unge landmænd

Grå er den mest almindelige hårfarve blandt landmænd. Det er ikke let for unge landmænd at få nøgle til egen gård, men med den kommende finanslov bliver det nemmere at foretage et generationsskifte.

De kommende år står flere landbrugsbedrifter over for et ejerskifte. Ikke en nem manøvre, da det ofte er svært for fremtidens landmænd at få finansieringen på plads. Heldigvis er der ved hjælp af sælgerpantebreve en mulighed for at få finansieret en del af ejerskiftene, hvis ikke skattereglerne i forbindelse med sælgerpantebreve spændte ben for den mulighed.

LandboUngdom og Familielandbruget har gang på gang påpeget det uheldige i, at skattereglerne betyder, at en sælger, der vil hjælpe køber med finansieringen ved at lade en del af salgssummen stå tilbage i form af et sælgerpantebrev, skal løbe en urimelig risiko.

Skatten af pantebrevet forfalder på dag ét, før første afdrag overhovedet er betalt. Den risiko kan eller vil de allerfleste landmænd ikke løbe. Kan køber ikke klare afdragene, står sælger tilbage med et stort tab, som måske er præcis de penge, der skulle til for at få en tryg pensionisttilværelse.

Det er en helt uholdbar situation for landbruget som vi har brugt meget tid på at gøre politikerne opmærksomme på. Heldigvis har de lyttet. Med Finansloven bliver der nu ændret på de urimelige skatteregler omkring sælgerpante- breve.

For at skabe bedre muligheder for generationsskifte for unge landmænd indføres nu en model, hvor op til 10 pct. af købssummen kan genanbringes i den solgte ejendom, hvor skatten betales løbende samtidig med gælden afdrages. Hvordan modellen konkret skal udmøntes, skal først bestemmes senere.

Ordningen løser selvfølgelig langt fra hele den problematik, som vi står i. Men det er bestemt en hjælp og samtidig et stærkt signal om, at der eksisterer en politisk forståelse for problemstillingen med generationsskiftene. Tak for det. Det er nødvendigt for at få fremtidens landmænd i gang.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle