Finansloven: Satsning på kystvandråd er helt rigtig

Af Søren Søndergaard, formand, Landbrug & Fødevarer

Regeringen har landet næste års finanslov med et meget bredt flertal i Folketinget. Særligt glade er vi for midler til kystvandråd. Fire pilotprojekter har kørt i 2023 i dele af Limfjorden, Vadehavet, Odense Fjord og Ringkøbing Fjord. De inspirerer til nye løsninger og har stor lokal involvering. Det er stærkt at samle repræsentanter for vores foreninger, myndigheder, grønne organisationer, erhvervsliv og mange andre parter. Her opnår vi med lokalkendskab effektive forbedringer i vandmiljøet kombineret med rentabel landbrugsdrift. Den helt rette vej at gå.

Finansloven afsætter midler til kommunerne, så de får flere ressourcer til at udtage lavbundsjord til gavn for klimaomstillingen og vandmiljøet ved at ansætte flere udtagningskonsulenter. Det er en anerkendelse af, at flere ressourcer hos kommunerne og udtagningskonsulenterne er afgørende for at komme i mål med udtagningen. Det understreger vores pointe om, at landmændene ikke kan udtage jordene hurtigere, end projekterne kan sagsbehandles. Arbejdet for at reducere lovmæssige barrierer styrkes.

Der er også et par skuffelser i finansloven. Om end vi er glade for midlerne til udtagningskonsulenter, bør staten aftale konkrete mål med kommunerne, når det kommer til udtagning af jord. Det håber vi, der kommer opfølgning på. Og også midler til eksempelvis at videreføre det økologiske spisemærke og øget satsning på afsætning og eksport af økologiske produkter ville have været fordelagtigt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle