Finanslovsudspil skaber usikkerhed for fremtiden: - Risikerer at måtte lukke

I regeringens nye udspil til finanslov er der ingen nye penge til økologi. Det har betydning for Innovationscenter for Økologisk Landbrug, og det er alvorligt, lyder det centrets direktør, der håber på snarlig afklaring. L&F kalder det uhensigtsmæssigt.

Da der torsdag blev præsenteret forslag til en ny finanslov, stod det klart, at økologien ikke spiller den store rolle. Der er nemlig slet ingen nye penge til økologi. 

Et af flere steder, hvor regeringen har undladt at tilføre nye midler, er til Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Det er et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. De to organisationer har her samlet deres landbrugsfaglige udviklingsaktiviteter indenfor økologien. Centret har hjemme i Agro Food Park i Aarhus.

Centret blev oprettet i 2021, og er primært er finansieret af projektmidler fra fonde, men centret har siden 2022 også været på finansloven. Som det ser ud nu, så bliver 2024 dog det sidste år, at centret optræder på finansloven. Her er man for flere år siden blevet bevilliget 10,9 millioner, men fra 2025 og årene frem er der ikke sat nye midler af.

Det får kritik fra Landbrug & Fødevarers økologichef, Kirsten Lund Jensen.

- Vi finder det meget uhensigtsmæssigt, at bevillingen til Innovationscenter for Økologisk Landbrug ikke tænkes videreført på budgetårene for 2025-2027. Det har stor betydning for den kontinuerlige drift af centeret, at der er tryghed for finansieringen udover det indeværende år, siger hun.

Hun kalder det også problematisk i forhold til det faglige innovations- og udviklingsarbejde i innovationscenteret, som ”i sin levetid har præsteret flotte resultater”.

Risikere at lukke

Fra direktør i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Kirsten Holst Sørensen, lyder det, at for et center med en årlig omsætning på 60 millioner kroner, så er det selvfølgelig meget alvorligt, hvis centret fra 2025 risikerer at skulle vinke farvel til over 10 millioner kroner fra staten.

Det har de fået...

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har været på Finansloven siden 2022. Centret har modtaget følgende:

2022: 8,5 mio. kr.
2023: 10,5 mio. kr.
2024: 10,9 mio. kr.

Kilde: Finanslovsudspillet

Til spørgsmålet om det ligefrem kan betyde, at centret må lukke, lyder det fra Kirsten Holst Sørensen:

- Det kunne det godt risikere at betyde. Det vil i hvert fald betyde en meget kraftig nedskalering. Vi ved dog, at der er gode kræfter, også politisk gode kræfter, der arbejder på at finde en løsning, så vi er fortrøstningsfulde, siger Kirsten Holst Sørensen.

Hun fortæller, at på sigt er det målet at gøre sig fri af afhængigheden af de statslige midler, men det knap tre år gamle innovationscenter er altså ikke dér endnu.

Det haster dog med at finde en løsning, og selvom der for flere år tilbage blev sat midler af til centret i 2024, så skal der helst også hurtigt skaffes klarhed om årene efter. Sker der ikke det, så risikerer man nemlig at centrets medarbejdere flytter andre steder hen.

- Med et arbejdsmarked der buldrer og brager og efterspørger gode hoveder, så vil vi helst ikke have skabt uro på det gode hold, som vi har, som løfter en hel masse gode opgaver, siger Kirsten Holst Sørensen.

Meget andet er uklart

Det er som nævnt ikke kun ved Innovationscentret for Økologisk Landbrug, at der er usikkerheder. I Finanslovsudspillet skrumper puljen til den økologiske markedsindsats også fortsat. 

Fra Landbrug & Fødevarers økologichef Kirsten Lund Jensen lyder det, at det sker selv om der mere end nogensinde er brug for at iværksætte afsætningsaktiviteter, der kan understøtte salget af økologiske fødevarer. 

Hun påpeger, at bevillingen til fremme af afsætning under Fonden for Økologisk Landbrug falder fra 30 millioner kroner årligt til nu 20 millioner kroner årligt. Det burde have gået den anden vej og blive øget til 
40 millioner kroner årligt.

- Det er bekymrende i forhold til at realisere de formulerede ambitioner for økologien, siger Kirsten Lund Jensen med henvisning til målet om en fordobling af det økologiske areal inden 2030, som stammer fra Landbrugsaftalen fra 2021.

Samtidig er der lagt op til at Fødevarestyrelsens indsatser i forhold til Det Økologiske Spisemærke skæres helt væk. 

- Det giver slet ikke mening at nedprioritere driften af den økologiske mærkningsordning, når man samtidig har målsætninger om at øge det økologiske forbrug og i øvrigt ønsker øget økologi i den offentlige bespisning, siger Kirsten Lund Jensen.

Torsdag var også Økologisk Landsforening ude med heftig kritik af de manglende nye penge til økologien i regeringens finanslovsudspil.

- Finansloven for 2024 er renset for nye midler til at fremme økologi. Det er både skuffende og stærkt problematisk, at regeringen ikke handler, som den taler og afsætter midler til at nå det økologiske fordoblingsmål, som er formuleret i landbrugsaftalen, sagde Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening torsdag.

Emneord

politik

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle