Finansrådet: Banker lånte for meget ud til landbrug

Det er korrekt, når nationalbankdirektøren vil have banker til at sikre bedre polstring hos landbrugene, siger vicedirektør i Finansrådet.

Bankerne gav for mange lån til landbrug i de glade år op mod krisen. Sådan lyder det fra vicedirektør i Finansrådet Louise C. Mogensen.

Hendes melding kommer i et svar til Landbrugsavisen.dk, der har villet høre, om bankernes brancheorganisation er enig i nationalbankdirektør Lars Rohdes opfordring til øget kapitalisering af landbrug. Ifølge nationalbankchefen bør landbrug have en større egenkapital, så de bedre kan stå imod, når priserne på verdensmarkedet går op og ned.

Finansrådet er enig i nationalbankdirektørens opfordring og mener blandt andet, at øget indtjening er løsningen sammen med en liberalisering af ejerformerne i landbruget, hvilket kan få investorer til at skyde penge ind i landbrugene - og derved polstre dem bedre.

Er I enig i Rohdes opfordring?

"Vi er enige med Lars Rohde i, at en større kapitalisering vil gøre landbruget i bedre stand til at imødegå stød i økonomien, som eksempelvis udsving i afregningspriserne. Hvordan kan det lade sig gøre at øge en kapitalisering, når erhvervet er så presset, som det er? Finansrådet mener generelt, at der er behov for nye ejerformer inden for landbruget, som kan tilføre erhvervet egenkapital. Vi ser eksempelvis, at pensionskasser er begyndt, eller ovevejer, at købe landbrug til unge landmænd. Vi ser i den sammenhæng positivt på, at et politisk flertal ønsker at liberalisere landbrugsloven fuldt ud og fjerne de sidste juridiske barrierer for selskabsdannelse inden for landbruget.

Hvornår vil det være muligt igen at øge egenkapitalen hos landbrugene?

"Nye ejerformer og en forbedret indtjening vil kunne tiltrække eksterne investorer - og dermed øge egenkapitalen i landbruget. Ligesom en højere indtjening i sig selv kan bidrage til en bedre polstring. Det er dog usikkert, hvornår afregningspriserne vil rette sig."

Har de finansielle aktører selv et ansvar for, at landbrugene er endt med lav egenkapital?

"Optimismen var generelt for høj blandt landmænd, landbrugsrådgivere og banker i årene op til krisen. I det lys blev der givet for mange nye lån."

Mange landbrug har behov for at investere, hvilket jo er led i strukturudviklingen – hvordan harmonerer det med et ønske om større egenkapital?

"Helt overordnet vil en højere egenkapital øge landbrugets sandsynlighed for at få lån i banken, hvis investeringerne skal lånefinansieres. Det vil være en konkret vurdering i hver enkelt sag, om man kan vente med at bygge en ny stald, eller der er brug for en investering her og nu. Der er stor forskel på landmændene. Nogle har ikke råd til hverken at investere eller kapitalisere sig, mens andre har mulighed for begge dele. Det er svært at generalisere inden for landbruget."

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle