Fire landmænd, hotel og mejeri skal udvikle skovlandbrug i Danmark

Fire økologiske landbrug er med i et stort projekt, der skal udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark.

Et utraditionelt samarbejde mellem ti vidt forskellige interessenter skal fremme udbredelsen af skovlandbrug i Danmark. Det er et projekt med navnet Robust, der har fået tilsagn om 14,9 mio. kr. i støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet og Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) til det 4-årige projekt Robust. Formålet er at fremme skovlandbrug i dansk landbrug.

En del af projektet handler om at udvikle og etablere fire økologiske skovlandbrug undersøge forretningspotentialet for produkter fra landbrugene.

"Der er brug for at ændre de produktionssystemer, vi kender i dag. Vi skal ikke bare have mere af det samme. Vi skal have nye løsninger, der løser bæredygtighedsproblemerne mere grundlæggende. Skovlandbrug er ikke løsningen på alt, men det vil givetvis kunne være en del af de løsninger, som kan gøre landbruget mere bæredygtigt,” siger Mette Kronborg, som er projektleder på Robust

Ukendt i Danmark

Skovlandbrug er kendt i troperne men forholdsvis ukendt herhjemme, og der findes ikke mange studier af systemet, der dokumenterer potentialerne under danske forhold. Skovdyrkerne har dog gennem datterselskabet Danish Forestry Extension, DFE, mange års erfaring med agroforestry.

"Det er glædeligt at projektet har fået tilsagn om 14,9 mio. kr. Det er et rekordstort tilsagn, og vi glæder os til at komme i gang," siger skovfoged Anders Elmholdt, der er Skovdyrkernes repræsentant i samarbejdet til skovdyrkerne.dk. 

10 Deltagere

Udenlandsk forskning har vist, at skovlandbrug har potentiale til at både produktion, dyrkningssikkerhed, natur, biodiversitet, dyrevelfærd, jordbundskvalitet, klima og vandmiljø. Ligeledes kan systemet medvirke til at finde nye fodermidler og gøre landbruget til leverandør af råvarer til fiber, energi- og byggeindustrien. 

Konsortiet bag projektet består af ti interessenter: De fire økologiske landbrug Ellinglund, Sommerbjerg, Forum Østergaard og Nyborggaard, Them Andelsmejeri, Sinatur Hotel & Konference, Skovdyrkerne, Københavns Universitet, Økologisk Landsforening og Center for Frilandsdyr. 

Projektets formål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark. En af målsætningerne er at dokumentere effekten af skovlandbrug på de væsentligste grønne parametre som: kulstoflagring i jord og vedmasse, kvælstofudvaskning, naturværdi, konkurrence med afgrøder, foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd, samt at modellere effekterne af at udbrede skovlandbrug på en større national skala og undersøge de produktionsøkonomiske effekter. 

Projektet løber frem til juli 2024 og har et samlet budget på 16,6 mio. kr., som udover midler fra GUDP og FØL, udgøres af egenfinansiering fra de enkelte projektpartnere. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle