First Farms øger omsætning og bundlinje i første kvartal

First Farms har øget omsætning for første kvartal sammenlignet med i 2019.

FirstFarms, det danske børsnoterede selskab, som driver landbrug i Østeuropa, har leveret et første kvartal i plus og med stor vækst på omsæningen.

Ud af første kvartal kommer First Farms med en omsætning på 82,6 mio. kr., det tal lød for samme periode sidste år på 55,6 millioner kroner.

Derudover lyder EBITDA-resultat på 26,2 mio. kr., EBIT-resultat på 14,2 mio. kr. samt et resultat før skat på 6,9 mio. kr. EBITDA og EBIT er forbedret med henholdsvis 2,8 mio. kr. og 2,2 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år.

Resultatet kalder bestyrelsen og direktionen for "stabilt", på trods af "ustabile markedsbetingelser".

"Resultatet for første kvartal er tilfredsstillende. Der er usikkerhed og nervøsitet på markederne i øjeblikket. Vi forventer fortsat et stabilt resultat og en normalisering af priser og afsætning af vores produkter", udtaler CEO Anders H. Nørgaard hos FirstFarms A/S.

Kvartalsregnskabet er for perioden 1. januar - 31. marts 2020. 

Landbrug i fire lande

FirstFarms driver landbrug i de fire lande Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Rumænien, og har en jordportefølje på 9.200 hektar ejet landbrugsjord, samt over 10.500 hektar lejekontrakter – samlet knap 20.000 hektar landbrugsjord i drift.

FirstFarms leverede i 2019 et resultat på 29 mio. kr. før skat - mod 11,5 mio. i 2018. Samtidig steg omsætningen med 32 procent.

Ikke kun corona, som driller

Usikkerheden og de ustabile markeder skyldes ikke kun coronapandemien, der har lukket store dele af verden ned. Bestyrelsen for First Farms skriver i kvartals-meldingen, at driften og afsætningen kun i mindre omfang har været påvirket af følger af covid-19 eller restriktioner heraf.

Derimod er det mælkeprisen, der har været den største udfordring ligesom minimal nedbør i vækstsæsonen.

"I første kvartal har mælkeprisen været lavere end budgetteret, mens mælkeproduktionen har været højere", skriver bestyrelsen og fortsætter:

"Der er i den første del af vækstsæsonen kommet minimal nedbør. Afgrøderne er negativt påvirket af dette, og dele af høstudbytterne forventes under budgettet. Den geografiske spredning af jorden begrænser den negative påvirkning".

Derimod har gode svinepriser trukket i den modsatte retning.

"Priserne for små- og slagtegrise har været højere end budgetteret i første kvartal. Priserne er dog faldet væsentligt efter kvartalets afslutning".

Køb Næsten afsluttet 

Investeringen i og købet af af de rumænske landbrug AISM srl forløbet efter planen, melder First Farms, der forventes købet afsluttet i 2. kvartal af 2020. 

Det rumænske selskab ejer 2.430 hektar jord, der pt. er bortforpagtet. Ud over jorden ejer selskabet også et moderne siloanlæg med en lagerkapacitet på 6.000 ton, en fodermølle og lager- og administrationsfaciliteter.

Faktaboks

Fakta FirstFarms A/S

Driver landbrug i Rumænien, Slovakiet, Ungarn og Tjekkiet.

2005: Otte danskere køber den første jord

2006: Børsnoteres på NASDAQ Copenhagen.

2020: Knap 3.000 aktionærer

Produktion: Ejer 9.200 hektar og driver 20.000 hektar. 2.600 køer plus opdræt, 4.800 søer, produktion af 170.000 smågrise og 100.000 slagtesvin om året.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle