First Farms i god udvikling - jordpriser stiger og ser potentiale i svin

First Farms kommer ud af regnskabsåret 2017 med en stigende omsætning og fremgang og ser positivt på 2018. Resultatet skal ses i lyset af udfordringer med især tørke, skriver ledelsen i deres årsrapport.

Landbrugsproduktionen i Østeuropa er i god udvikling, prisen på jord er stigende og efterspørgslen på svinekød er stor, hvilket har resulteret i at 2017 var et godt år for First Farms A/S.

Omsætningen steg fra 2016 til 2017 med 46 procent og EBITDA på 43, 7 millioner kroner, hvillken er næsten en fordobling, fremgår det af årsrapporten.

Resultat før skat er på 5 millioner kroner, hvilket også er betydelig fremgang idet resultatet i 2016 lød på -12 millioner kroner.

"EBIT-resultatet er forbedret med 19,9 mio. kr. i forhold til 2016 og svarer, eksklusiv korrektion på 1,3 mio. kr. af anskaffelsespris på aktierne i Dan-Farm Holding A/S, til de udmeldte forventninger", skriver ledelsen i First Farms.

Virksomheden har desuden i 2017 succesfuldt implementeret svineproduktion i forretningsmodellen, og selskabet har opnået en tilfredsstillende risikofordeling på mælk, svin og afgrødeproduktion, lyder det.

Udfordringer i marken

Ledelsen anser resultatet som forventet og isoleret set for acceptabelt og skal ses i sammenhæng med de udfordringer tørken i Østeuropa har medført. Samtidig er svineprisen faldet ultimo 2017 og har dermed bevirket en negativ besætningsregulering uden, at det har påvirket resultat for 2017 væsentligt.

"Høstudbytterne har været som budgetteret på vinterafgrøderne, mens forårsafgrøderne generelt har lidt meget under tørken. Specielt udbytterne på majs har været negativt påvirket i Slovakiet og Vestrumænien, mens Østrumænien generelt har klaret sig som forventet. Samlet set har udbytterne resulteret i en negativ påvirkning på 15 mio. kr. i forhold til budget. Salgspriserne for afgrøderne pr. tons ligger samlet set på budget.", skriver ledelsen.

Øger og udvider

First Farms leverede i 2016 23 mio. kg mælk. Den daglige leverede mælk ultimo 2017 er ca. 30 kg mælk pr. malkende ko med en konkurrencedygtig fremstillingspris.

"Prisen på smågrise og slagtesvin har været som budgetteret. Der er produceret 67.000 smågrise", skriver ledelsen i årsrapporten

First Farms har i Ungarn opkøbt to byggegrunde, hvorpå der er ansøgt tilladelse til et projekt med 4.000 søer og et projekt med smågrise. Der er ligeledes ansøgt om etablering af slagtesvineproduktion på lokationer i Rumænien.

"FirstFarms ser et stort potentiale i udvidelser af svineproduktionen, idet der er stor efterspørgsel efter svinekød i Østeuropa, hvor FirstFarms er etableret. FirstFarms ser dermed et stort potentiale i udvidelser af svineproduktionen", skriver de.

Forventninger til 2018

Indtjeningsmæssigt forventer First Farms at 2018 bliver et stabilt år for mælke- og svineproduktion i EU, men dog udfordret på markedspriserne.
 
Afgrødepriserne forventes på niveau med realiserede priser i 2017. Der forventes en mælkepris på 2,50 kr. pr. kg, en pris på 11,50 kr. pr. kg svinekød samt en basis smågrisepris (27 kg) på 356 kr. pr. smågris.
 
FirstFarms vil i 2018 arbejde på en udvidelse af svineproduktionen med flere producerede smågrise og slagtesvin samt optimere driften i mælkeproduktionen.

Markbruget forventes udvidet med et mindre areal og der ændres fortsat markplaner til en større andel efterårsafgrøder, således at en tør sommer får mindre effekt på høstudbytterne.
 
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle