FirstFarms har kurs mod historisk resultat

Tilfredsstillende 3. kvartal peger i retning af historisk 2021-resultat for det østeuropæiske kæmpe landbrug First Farms.

De høje priser på afgrøder har påvirket FirstFarms A/S resultat positivt i de første 3 kvartaler af 2021, da FirstFarms på årsbasis er en stor nettosælger af afgrøder.

Det meddeleler First Farms.

Samtidig har FirstFarms modstået de lave grisepriser, da driftsgrenen er én ud fire, og selskabet derfor ikke er afhængigt af gode priser på grise. FirstFarms fremlægger som følge deraf et tilfredsstillende resultat i et meget uroligt marked og meddeler, at selskabet fortsat forventer et historisk godt resultat for 2021, lyder det.

”Vores omsætning, indtjening og risiko er fordelt på fire driftsgrene. Derfor mere end opvejer de rekordhøje afgrødepriser de meget lave grisepriser, og vi kan primært derfor præstere et godt resultat for årets tre første kvartaler. Vi opererer i et usædvanligt uforudsigeligt marked, og derfor er jeg også stolt over, at vi udfordringerne til trods sandsynligvis vil levere endnu et rekordresultat, når året er omme, ” siger adm. direktør Anders H. Nørgaard og fortsætter:
 
”Vi er ikke blinde for at vores virke påvirker klima og natur. I FirstFarms tager vi derfor ansvar for alt hvad vi laver, og iværksætter løbende tiltag, der tager os i en stadig mere bæredygtig retning. Vi har blandt andet fokus på dataindsamling og databearbejdning, med henblik på f.eks. hele tiden at nedbringe vores CO2 aftryk. Vi kigger også ind i muligheder for nye energivenlige løsninger når vi bygger nyt eller om. Jeg har behov for at slå fast, at arbejdet mod mere bæredygtighed vil tage til fremadrettet.”

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret en omsætning på 248 mio kr.  og et driftsresultat , EBITDA på 74 mio. kr. mod 73 mio. kr.  i 2020). Resultatet før skat i perioden er på 24 mio. kr. 

 De høje afgrødepriser har betydet en væsentlig bedre indtjening på afgrødeproduktionen. FirstFarms har indregnet en værdiregulering på høstede afgrøder på 22 mio. kr. pr. 30. september 2021 mod fire mio. kr. for samme periode sidste år, der er således indregnet 18 mio. kr.  mere i forhold til sidste år. Et andet forhold, der spiller positivt ind, er at selskabet i år har haft et normalt udbytte i Rumænien, i forhold til et lavt udbytte i 2020 som følge af tørke. 
 
Modsat har FirstFarms oplevet en væsentlig nedgang i salgsprisen på grise i lighed med resten af det globale marked. Omsætningen på grise er 33 mio kr.  lavere sammenlignet med samme periode sidste år, men produktionen og effektiviteten er stadig på et højt niveau i lighed med tidligere. Nettoeffekten af griseproduktionen sammenlignet med sidste år er negativ med 16 mio. kr. 

Fastholder forventninger

FirstFarms fastholder forventningerne til 2021 på  et EBITDA i intervallet 100-120 mio. kr. og et et EBIT på 50-70 mDKK
 
Der blev i 2020 realiseret et EBITDA på 100 mio. kr. og EBIT på 54 mio. kr.  hvilket også var historisk godt. 
 
”FirstFarms’ vækstrejse fortsætter. Vi fortsætter med at udvikle og drive landbrug med respekt for de omkringliggende samfund, og vi vil fortsat levere produkter af højeste kvalitet, som primært afsættes og forbruges lokalt. Sidst, men ikke mindst, fortsætter vi udviklingen mod mere bæredygtige landbrug, alt imens vi eksekverer på nye muligheder, der også skaber værdi for vores investorer og forbrugerne,” afslutter Anders H. Nørgaard.
 
FirstFarms råder samlet set over en jordportefølje på 21.900 hektar heraf 11.100 hektar ejet landbrugsjord samt 10.800 hektar lejekontrakter. Firstfarms ejer 2500 køer og 2600 ungdyr. Koncernen har 4800 søer, der producerer 165.000 smågrise og 100.000 slagtegrise om året. Firstfarms ejer 2500 køer og 2600 ungdyr. 

Tirsdag gennemførte  FirstFarms sit salg af selskabets landbrug i Rumænien. Salgsprisen lyder på 104 mio. kr i likvider. 

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle