Flere DC-slagterier lammet af strejke

Landmænd får aflyst afhentning af grise, fordi slagterimedarbejdere strejker i Herning, Horsens og Blans.

En stor del af medarbejderne på Danish Crowns slagterier i Herning, Horsens og Blans har nedlagt arbejdet som en reaktion på urafstemningen om overenskomsterne 2017.

Over 250 landmænd har fået aflyst afhentning af grise.

"Det er en rigtig ærgerlig situation, vi står i lige nu. De kommende dage vil vores kunder, og i sidste ende forbrugerne i både Danmark og udlandet, komme til at kigge langt efter vores varer. Samtidig har vores leverandører rigtig mange slagteklare grise gående i deres stalde, så arbejdsnedlæggelsen giver ikke bare Danish Crown problemer," siger Søren F. Eriksen, adm. direktør i Danish Crown Pork i en nyhed på virksomhedens hjemmeside.

På grund af de tre helligdage i forbindelse med påsken var Danish Crown mellem to og tre dage bagud med slagtningen af grise allerede inden arbejdsnedlæggelserne. Derfor var kapaciteten øget på slagterierne frem mod sommerferien, men i stedet for at få indhentet det tabte vokser efterslæbet nu time for time, skriver Danish Crown.

Det er DI, der har forhandlet overenskomsten på vegne af Danish Crown og de øvrige danske slagterier. DI og NNF kunne ikke blive enige om en ny overenskomst ved de direkte forhandlinger, og derfor blev medarbejderne på slagterierne omfattet af Forligsmandens mæglingsskitse.

"Mæglingsskitsen betød blandt andet, at reglerne om systematisk overarbejde også blev aktuelle for Danish Crowns medarbejdere. Derfor satte vi os allerede i sidste uge sammen med de tillidsvalgte, hvor vi gennemgik mæglingsskitsen og diskuterede de mulige konsekvenser. På baggrund af mødet konkluderede vi i fællesskab, at det nærmest er utænkeligt, at Danish Crwon kan komme i en situation, hvor det giver mening at benytte sig af systematisk overarbejde. Men det var desværre ikke nok til at undgå arbejdsnedlæggelser," siger Søren F. Eriksen.

Den nye overenskomst blev dårligt modtaget af et massivt flertal af de danske slagteriarbejdere. Hele 98 procent valgte at stemme nej.

Landmand får nej hos teknisk udvalg til at bygge minkfarm 8. december · 15:28

Alligevel endte den med at blive vedtaget. Det skyldes, at samtlige stemmer fra medlemmer under de forskellige fagforbund under LO bliver lagt sammen. Sammenlagt var der et flertal på 57 procent.

"Der er en voldsom utilfredshed med, at vores stemmer skal lægges sammen med så mange andre faggrupper, hvoraf nogle af dem har nogle helt andre arbejdsforhold, fortæller Brian Vestergaard, tillidsmand på slagteriet i Blans, til DR Syd.

Ifølge Brian Vestergaard er det især arbejdsgivernes mulighed for at kræve, at lønmodtagerne skal arbejde én time ekstra om dagen ved travlhed, der er årsag til, at slagteriarbejderne har valgt at nedlægge arbejdet.

Den nye regel betyder, at slagteriarbejdere og andre ansatte på overenskomsten kan komme til at arbejde 42 timer om ugen i perioder.

Det overarbejde skal afspadseres inden for et år.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu