Flere kan søge om penge til at overdække gylletanke

Fra næste ansøgningsrunde får langt flere danske landmænd mulighed for søge om tilskud til at overdække deres gylletanke og dermed være med til at mindske udledning af ammoniak. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) sænker nemlig nu den tidligere beløbsgrænse fra 300.000 kr. til 100.000 kr. Samtidig udvides ordningen til også at omfatte plantebaserede landbrug.

Indtil nu har det udelukkende været muligt at søge om tilskud til at overdække sin gylletank, hvis projektets sum løb op i mere end 300.000 kr. Men det skal være slut nu.

Det skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Fra næste ansøgningsrunde åbner minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) nemlig for, at også mindre projekter på ned til 100.000 kr. kan få tilskud. Det betyder, at langt flere landmænd fremover får mulighed for at tage ansvar for at mindske udledningen af ammoniak fra deres gylletanke, når næste ansøgningsrunde forventes at åbne i slutningen af 2023.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu sænker beløbsgrænsen fra 300.000 kr. til 100.000 kr., så langt flere danske landmænd kan bidrage til mindre ammoniakudledning. Jeg havde ikke siddet i ministerstolen ret længe, da jeg mødte de første landmænd, som gav udtryk for, at beløbet burde sænkes. Det har jeg taget til efterretning. Faktisk udvider vi ordningen yderligere, så plantebaserede landbrug også kan få del i tilskuddet fremover, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen. 

Indtil nu har også dyrehold været et krav for at få støtte, men med justeringen af beløbsgrænsen åbner ministeren nu op for, at ordningen fremover også kan gælde planteavl.

Muligheden for at søge tilskud til at overdække sin gylletank er ét af initiativerne under Landdistriktsprogrammet 2014-2022. Helt konkret dækkes gyllebeholderens åbning over med et telt, så både lugt og fordampning fra ammoniak lukkes inde i tanken.

Det hjælper med at mindske op til 50 procent af ammoniakudslippet.

Glæde hos Landbrug & Fødevarer

Initiativet vækker glæde hos Landbrugs & Fødevarer.

- Endelig er der initiativ til, at tilskudsordninger skal være langt mere tilgængelige for alle landmænd. Både store og små. Det er både mere fair, og det gør også ordningen nemmere for landmænd, der gerne vil lave grønne investeringer. I sidste ende er det godt for miljøet. Det er vi glade for, at fødevareministeren har anerkendt og lyttet til, siger viceformand Lone Andersen i en skriftig kommentar.

Hun ønsker at princippet implementeres for alle tilskudsordninger. 

- Jeg håber, at det nu vil være et generelt princip for alle kommende tilskudsordninger, at man sætter grænsen for minimumsinvesteringer på 100.000 kr., så alle landmænd får en lige og fair chance for at bruge ordningerne. Der er brug for grønne investeringer – også på de mindre bedrifter, siger viceformanden.
 

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle