Flertal klar med tre nye naturnationalparker - her skal de ligge

Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken er nu klar med deres bud på, hvor de næste tre nye naturnationalparker skal ligge. 

Urørte skove, hvor uglen flakser rundt i mørket, og hvor biller og insekter lever i barken. Lysåbne græsområder, hvor store græssende dyr gumler løs og skaber nye levesteder til planter og dyr. Og rig mulighed for at tage alle indtrykkene ind på gåture ad stisystemer eller fra udsigtstårne.

Det er, hvad de besøgende blandt andet kan se frem til i Danmarks kommende naturnationalparker, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Områder, hvor naturen får plads til at udvikle sig på mere naturlige præmisser – og som skaber endnu mere spændende naturoplevelser. 

to er på plads - tre yderligere aftalt

Regeringen og aftaleparterne har allerede besluttet, hvor de to første naturnationalparker skal placeres, nemlig i Fussingø ved Randers og i Gribskov i Nordsjælland.

Nu løfter Miljøminister Lea Wermelin sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet så sløret for deres bud på, hvor Danmarks næste tre naturnationalparker skal placeres. 

Det drejer sig om Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt. 

"Naturen har brug for mere plads. Tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for helt at uddø herhjemme. Her er nye naturnationalparker en del af svaret på at vende tilbagegangen. I naturnationalparkerne får vi en vildere natur, og danskerne får mere spændende naturoplevelser. Vi har afsat 888 millioner kroner på årets finanslov til at give naturen det historiske løft, der er brug for", siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Netop Stråsø er i et område af Vestjylland, hvor ulvepar flere gange har slået sig ned for at yngle.

Men der er plads til både ulve og friluftsliv, siger miljøminister Lea Wermelin.

"Det er vigtigt, vi passer godt på den sårbare natur, det gælder også i forhold til ynglende dyr og områder, hvor man skal tage særlige hensyn. Men Stråsø er 3500 hektar. Det er et kæmpestort område og det allerstørste, vi har peget på indtil nu. Derfor er det muligt at tage hensyn".

Flere naturnationalparker på vej

I Natur- og Biodiversitetspakken blev der afsat penge til op mod i alt 15 naturnationalparker, og de tre nye naturnationalparker er derfor ét skridt på vejen mod at udpege og etablere Danmarks nye naturnationalparker. 

Ved udpegningen af de følgende naturnationalparker lægger regeringen og støttepartierne op til en inddragende proces med borgere, interessenter og eksperter om placeringen af de næste mange naturnationalparker.

Blandt andet med en konference senere på foråret, hvor der bliver rig mulighed for at melde konkrete forslag og ideer ind. 

Obs. opdateret kl. 10.36 med citat vedrørende placeringen i Stråsø. 

Faktaboks

  • Naturnationalparkerne etableres på statslige arealer og udpeges ud fra en række kriterier, som er udarbejdet i samarbejde med forskere, og som skal sikre, at placeringen gavner naturen og biodiversiteten mest muligt. Det inkluderer blandt andet, at områderne komplimenterer hinanden, at der er heterogenitet inden for området, at der er forandringspotentiale, og at der er geografisk spredning mellem områderne.
  • De afsatte midler i regeringens og aftaleparternes Natur- og Biodiversitetspakke fra 4. december 2020 muliggør etableringen af op mod i alt 15 naturnationalparker i Danmark.
  • Der er bl.a. afsat 5 mio. kr. til friluftsliv i hver naturnationalpark, der kan være med til at understøtte spændende naturoplevelser.
  • Der er allerede udpeget to naturnationalparker i Fussingø og Gribskov. Regeringen og støttepartierne foreslår, at de tre næste udpeges i Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt.
  • Herefter sendes forslagene til den videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale interessent-arbejdsgruppe, og Naturstyrelsen vil gå i dialog med de relevante kommuner. Tilbagemeldingerne herfra skal senere drøftes i aftalekredsen.

Kilde: Miljøministeriet

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle