Flertal sikret for ny model for generationsskifter: Skal hjælpe flere unge landmænd igang

Forslaget om at indføre en ny sælgerpantebrevsmodel får nu også støtte fra regeringen. Det betyder, at f.eks. unge landmænd i fremtiden får bedre mulighed for at finansiere generationsskifter og købet af landbrug.

Fra og med 2020 ser det ud til at blive lidt lettere at skaffe finansiering for både landmænd og for andre, der overdrager en erhvervsejendom. Med regeringens støtte er der nu sikret flertal for at indføre en ny sælgerpantebrevsmodel.

Den tidligere VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har ellers tidligere meldt ud, at de var klar til at stemme for sælgerpantebrevene udenom regeringen.

”Regeringen ønsker et Danmark i balance. Og hvis vi skal lykkes med det, er det vigtigt, at vi skaber gode vilkår for vækst i hele landet. Derfor stemmer vi for forslaget om at indføre en ny model for sælgerpantebreve. Det vil blandt andet give unge håbefulde landmænd bedre mulighed for at komme ind og købe deres første gård – og det kan regeringen kun bakke op om”, siger skatteminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Forslaget nåede ikke gennem folketinget før valget, men er genfremsat af DF, Venstre og Liberal Alliance. Det skal 2. behandles af Folketinget tirsdag den 17. december.

Den nye model betyder, at en landmand, der sælger sin gård og hjælper køber med finansieringen i form af et sælgerpantebrev, ikke skal betale skat af hele provenuet med det samme. I stedet kan skatten betales løbende over en 10-årig periode.

Konkret vil det blive muligt at udskyde op til 10 procent af beskatningen af ejendomsavancen. 

Landbruget roser regeringen

Det er utroligt positivt, at der med Socialdemokratiets udmelding nu er samlet et bredt flertal for den nye model for beskatning af sælgerpantebreve, melder Lone Andersen, viceformand for Landbrug & Fødevarer.

"Det er et af de vigtige værktøjer til at løse udfordringerne med generationsskifter. Derfor er der al mulig grund til at rose såvel regeringen som de partier, der har kæmpet og støttet op om vores sag", siger hun.

”Sælger løber en langt mindre risiko, køber får lettere ved at skaffe den sidste del af finansieringen, og modellen betyder kun meget små omkostninger for statskassen. Vi har arbejdet for det her i mange år, så jeg er selvsagt rigtig positiv”, siger Lone Andersen.

Hun vurderer, at den nye skattemodel vil gøre landbruget langt mere selvhjulpet i forhold til at få tøet op for de fastfrosne generationsskifter.

”Flere ældre landmænd, som gerne vil sælge deres bedrift, har også viljen til at hjælpe dygtige, unge landmænd med finansieringen. Men de har, naturligt nok, ikke villet og kunnet påtage sig risikoen for at skulle betale skat af penge, de måske aldrig ser. Den hindring ser nu ud til at være overvundet”, afslutter Lone Andersen.

Initiativet indebærer et mindreprovenu på 70 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i varig virkning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle