Folketinget bremser biogas drastisk

Folketinget river tæppet væk under landmænd og biogasinvestorer, mener Biogasbranchen.

Det går over al forventning med udbygningen af biogasanlæg og det får nu Folketinget til at slå bremserne i for den tilskudsordning for biogas, som blev sat i søen med  energiaftalen af 29. juni 2018.

Det har forligsparterne i energiaftalen aftalt i dag 8. februar 2019 ifølge Energistyrelsen

Konsekvensen er ifølge Foreningen Biogasbranchen, at rigtig mange landmænd og investorer må vinke farvel til betydelige millionbeløb, som de har investeret i deres projekter i tillid til udmeldingen i energiaftalen.

Henrik Høegh, formand for Foreningen Biogasbranchen, er stærkt forundret:

"I forligsteksten står, at man vil lukke den eksisterende ordning i 2020, men nu er der reelt tale om en lukning i 2019. Det er et løftebrud og mange landmænd m.v. kommer i en alvorlig økonomisk klemme", siger han

Det tager normalt 5-7 år at projektudvikle biogasanlæg, herunder sikre biomassegrundlaget, opnå  myndighedsgodkendelser, finansiering, tilslutning til gasnettet samt etablering. Derfor er mange allerede i gang med planer, der nu må skrinlægges.

"Det er en katastrofe, at forligskredsen i dag har besluttet, at med mindre man har alle myndighedsgodkendelser på plads, så er man lukket ude – på trods af, at man har foretaget irreversible investeringer i projektudvikling, etablering af anlæg og nettilslutning", siger Henrik Høegh.

Ifølge Biogasbranchen er det særdeles uheldigt i forhold til markedsaktørernes tillid til det politiske system og finansieringen af den grønne omstilling at lukke ned så brat. En lang række aktører har investeret i projektudvikling, myndighedsbehandling m.v. i tiltro til gældende regler. Og det er yderligere uheldigt, da markedsprisudviklingen har billiggjort biogasudbygningen, så der er et råderum til yderligere biogasproduktion til gavn for klimaet, vandmiljøet og den cirkulære økonomi, mener Biogasbranchen. 

En række landmænd, investorer og energiselskaber har gennem de senere år investeret betydelige midler i projektudvikling og den meget tids- og ressourcekrævende myndighedsbehandling i tillid til, at de var omfattet af den eksisterende tilskudsordning, når blot de kom i drift i 2020. Det tager typisk 3 til 5 år at udvikle et biogasprojekt og derefter 12 til 18 måneder at etablere det. De landmænd og investorer, som vil blive ramt af en hurtig nedlukning af den eksisterende støtteordning, vil derfor stå med et betydeligt økonomisk tab på grund af allerede foretagne investeringer. Hertil kommer, at mange landmænd vil skulle finde andre veje til at løse de udfordringer, de har fået med den nye målrettede regulering (fosfor kravene)

 

Faktaboks

Der sættes et stop for støtte til nye anlæg til elproduktion på biogas og anlæg til opgradering af biogas til gasnettet pr. 1. januar 2020.

Det vil blive muligt at ansøge om dispensation for anlæg, som ikke er i drift den 1. januar 2020, såfremt de har gennemført en irreversibel investering senest dags dato (8/2-2019)

Pr. 1. januar 2020 gives ikke nye tilsagn om støtte til anlæg, som anvender biogas til transport, industrielle processer og varme.

Beslutningen, har betydning for såvel planlagte biogasprojekter, som for nuværende støttemodtagere og for biogasanlæg, som ikke selv er støttemodtagere.

Kilde: Energistyrelsen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle