Folketinget: Udgifter til biogas bliver for høje

Biogas bidrager til bedre klima og miljø og er nu så populært, at politikerne lukker ordninger, så omkotningerne ikke køber løbsk.

I dag har forligskredsen bag Energiaftalen bestemt, at biogasanlæg, der tilsluttes efter 1. januar 2020, ikke kan få støtte under den nuværende ordning, ligesom man er enige om at gennemføre det udmeldte produktionsloft.

”Det er glædeligt, at så mange ser potentialet i biogas, men det betyder desværre også, at støtteregningen kommer til at stige. Derfor har vi i dag besluttet, at nye biogasanlæg kan få støtte på den nuværende ordning, hvis de er tilsluttet senest d. 1. januar 2020,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og fortsætter:

”Biogas i Danmark har stadig en vigtig rolle at spille, og med dagens udmøntning af teksten fra Energiaftalen vil der stadig blive bygget flere anlæg, end vi i udgangspunktet regnede med. Men biogassen er også klar til en ny fase i sin udvikling og blive mere konkurrencedygtig. Derfor har vi i Energiaftalen aftalt at lave en pulje på 240 mio. kr. i 2021-2023, som vil blive udformet som et udbud.”

 Foreningen Biogasbrautilfredsenchen er dog stærkt utilfredse

Den konkrete udformning af stop for støtte til nye anlæg på den nuværende ordning og indførelse af et støtteloft kan findes på Energistyrelsens hjemmeside – ens.dk.

 

Faktaboks

  • Stoppet skal ses i lyset af, at støtteudgifterne til biogas er vokset betydeligt de senere år, og den retning ser ud til at fortsætte. Biogas får i dag hver fjerde VE-støttekrone, men bidrager kun til godt 10 pct. af den samlede VE-produktion. 
  • Der er ikke mindst siden energiaftalens indgåelse sket en markant udvikling i forventningerne til biogasudbygningen. 
  • Der sættes derfor et stop for støtte til nye anlæg til elproduktion på biogas og anlæg til opgradering af biogas til gasnettet pr. 1. januar 2020. Samtidig gives ikke nye tilsagn om støtte til anlæg, som udnytter biogas til transport, industrielle processer og varme. 
  • Det vil være muligt at ansøge om dispensation, hvis biogasanlægget ikke er i drift inden den 1. januar 2020, såfremt der er gennemført betydelige, irreversible investeringer i anlægget inden dags dato.

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle