Fond støtter 30 nye projekter med skovrejsning og udtagning af lavbundsjord

Klimaskovfonden har netop givet tilsagn til 30 nye klimaprojekter over hele landet, hvor der rejses ny skov eller hvor lavbundsjorder omdannes til natur- og vådområder.

Klimaskovfonden har netop givet tilsagn til 30 nye projekter, der skal rejse skov eller skabe ny natur i Danmark.

Det er både kommuner, kirker og private lodsejere, der har ansøgt om og fået tilsagn om støtte til at rejse skov eller udtage lavbundsjorder på deres arealer.

Det skriver Klimaskovfonden i en pressemeddelelse.

Tilsammen vil de nye projekter betyde 268 hektar ny natur i Danmark, hvilket vil bidrage med en reduktion af 75.000 ton CO2 over projekternes levetid, anslår fonden.

Klimaskovfonden?

  • Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet, der ledes af en selvstændig bestyrelse, og som dagligt drives af et sekretariat og en direktør, som er ansat af bestyrelsen.

Kilde: www.klimaskovfonden.dk

- Vi er rigtig glade for, at så mange allerede har fået øjnene op for muligheden for at lave klimaprojekter på deres jorder. Klimaindsatsen kræver handling fra alle sider, og når vi bruger naturens egne redskaber til at mindske CO2, kan vi samtidig glæde os over mere natur i Danmark, siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden i meddelelsen.

Ud af de 30 nye projekter handler de 26 af dem om skovrejsning, hvoraf 23 er projekter på arealer, hvor der samtidig er særlig interesse i at beskytte drikkevandet, fremgår det.

Og det har netop været en prioritet for fonden at skovrejsning på arealerne både bidrager til klimaet, men også til for eksempel vandmiljø og biodiversitet.

Klimaskovfonden har også givet støtte til lavbundsprojekter, der skal afprøve en forenklet metode til udtagning af arealer på under 10 hekat.

Med de 30 nye tilsagn har Klimaskovfonden nu givet tilsagn til i alt 54 projekter, der til sammen dækker lige over 500 hektar.

Projekterne er spredt over hele landet.


Kortet viser, hvor Klimaskovfonden har støttet projekter. Grafik: Klimaskovfonden

Region midtjylland i front

Med de nyeste tilsagn er der projekter i gang i 35 kommuner.

Men der er regionale forskelle på, hvor mange klimaprojekter, Klimaskovfonden støtter rundt om i landet.

Region Midtjylland ligger i front med 17 projekter efterfulgt af Syddanmark og Region Sjælland med hver 16.

Sidstnævnte har dog generelt et mindre landbrugsareal end de to øvrige regioner med flest projekter.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle